Z znanjem do boljšega zdravja

Koronavirus - pogosta vprašanja in odgovori

Kako je potekala identifikacija novega koronavirusa?

Kitajska je 31. 12. 2019 sporočila, da so zaznali povečanje števila primerov pljučnic v mestu Vuhan, pri čemer niso potrdili že poznanih povzročiteljev pljučnic. Sprva so izključili okužbo z virusi influence, vključno z aviarno influenco, okužb s SARS CoV, MERS-CoV in še druge povzročitelje. Identificirali so nov koronavirus in ga poimenovali SARS-CoV-2. Sprva so primere povezovali z zadrževanjem na tržnici morskih sadežev in drugih živali v Vuhanu. Poleg morske hrane na tržnici prodajajo piščance, netopirje, svizce in druge divje živali. Postavljen je sum, da je izvor okužbe (ki še ni identificiran) ena od vrst živali. Zaradi čiščenja in dezinfekcije je tržnica od 1. 1. 2020 dalje zaprta.

Se nov koronavirus imenuje SARS-CoV-2 ali COVID-19?

Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2. COVID-19 je novo poimenovanje za bolezen, ki jo virus SARS-CoV-2 povzroča.

Kakšno je trenutno stanje?

V Sloveniji je bil 4.3.2020 potrjen prvi primer s COVID-19. Število opravljenih testiranj na novi koronavirus in število potrjenih primerov v Sloveniji lahko spremljate na naslednji povezavi.

Število potrjenih primerov se spreminja dnevno. Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) dnevno posodablja podatke v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2 in so dostopni na naslednji povezavi, ki je v angleškem jeziku.

Seznam in zemljevid primerov okužb po svetu je v angleščini dostopen na naslednji povezavi

Kako poteka bolezen, kakšni so simptomi in znaki?

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Iz poročanja Kitajske lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po poročanju Kitajske se ocenjuje, da je smrtnost 2 % - 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.

Ali je oseba po preboleli bolezni zaščitena pred ponovno okužbo?

Podatka o tem, ali smo po preboleli bolezni pred ponovno okužbo zaščiteni, še ni.    

Kako se okužbe z novim koronavirusom zdravijo?

V Sloveniji imamo nacionalne smernice klinične obravnave bolnikov z COVID-19, ki narekujejo, da je zdravljenje simptomatsko. To pomeni, da blažimo prisotne simptome in znake bolezni. V primeru najtežjih in življenje ogrožajočih stanj pa imamo v Sloveniji na voljo vse ukrepe, ki so trenutno priporočeni v svetu.

Ali se nov koronavirus prenaša med ljudmi?

Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika 1,5 m.  Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo dokazano.

Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku (aerogeno), se svetuje previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi (npr. ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol). Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji 1,5 m) ne predstavlja tveganja. 

Kakšna je inkubacijska doba po okužbi z novim koronavirusom?

Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne podatke, pa je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni.

Ali je smiselno nositi zaščitno masko?

Podrobnejše informacije o splošni uporabi zaščitnih mask najdete na naslednji povezavi. 

Ali lahko SARS-CoV-2 iz prizadetih območij prinese kdo iz posadke tovornih ladij? Kakšna pravila veljajo za posadke ladij, ki prihajajo v Koper?

Vsaka ladja mora pred vplutjem v pristanišče izpolniti pomorsko zdravstveno izjavo, na podlagi katere dobi dovoljenje za vplutje. V pomorski zdravstveni izjavi mora navesti, če so na ladji obolele osebe. Ladje, na katerih bi bile takšne osebe, so deležne posebnega pregleda. Na ta način lahko v naprej vemo, če z ladjo prihajajo osebe, ki bi bile lahko potencialno obolele za določeno nalezljivo boleznijo. Za vsako ladjo je znano, iz katerega območja prihaja. Luka Koper je v zimskih mesecih predvsem tovorna luka, saj potniške ladje in križarke v zimskih mesecih načeloma ne prihajajo. Zato v zimskih mesecih s tovornimi ladjami pride nekaj mornarjev, a ne gre za večje število. Območje Luke Koper in tudi širše območje Kopra zaradi pristanišča ne predstavlja večjega tveganja kot preostale poti po državi.

Kako dolgo virus SARS-CoV-2 preživi na površinah?

Trenutno še ni znano, kako dolgo lahko virus preživi na površinah. Ostali koronavirusi lahko na površinah preživijo nekaj ur do nekaj dni. Razkužila lahko učinkovito uničijo virus in preprečijo, da bi virus prešel na človeka.

Ali je razkužilo za roke zadostna zaščita proti koronavirusu v primeru, da nimam možnosti umivanja rok?
Če roke niso vidno umazane, lahko umivanje rok nadomestimo tudi z razkuževanjem. Roke, ki so vidno umazane, pa je pred razkuževanjem potrebno umiti, saj razkužilo v umazaniji ni učinkovito. 
Kakšno razkužilo je primerno za razkuževanje rok?

Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

Ali se lahko hišni ljubljenčki okužijo s koronavirusom?

Trenutno ni dokazov, da bi se lahko hišni ljubljenčki okužili s koronavirusom. Kljub temu si je po vsakem kontaktu z živalmi priporočljivo umiti roke, saj nas to ščiti tudi pred ostalimi patogeni, ki se lahko prenašajo med človekom in živaljo.

Ali me lahko cepivo proti gripi zaščiti tudi pred koronavirusom?

Cepivo proti gripi ne ščiti pred koronavirusom. Koronavirus je drugačen od virusa gripe, zato je potrebno razviti posebno cepivo, ki deluje nanj. Znanstveniki že poskušajo razviti cepivo, ki bi učinkovalo proti koronavirusu, vendar je razvoj cepiva dolg proces, ki ga je potrebno, preden pride v javno uporabo, še ustrezno testirati.

Ali za koronavirusom zbolevajo le starejše in kronično bolne osebe ali lahko zbolijo tudi mlajši?

S koronavisurom se lahko okužijo tako starejše, kot tudi mlajše osebe. Izkušnje kažejo, da imajo težji potek bolezni starejše osebe s kroničnimi obolenji (kot so astma, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni ipd.).

Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Iz poročanja Kitajske pa lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih.

Ali antibiotiki učinkujejo proti koronavirusu?

Ne, antibiotiki niso učinkoviti proti virusom. Delujejo le proti bakterijskim okužbam.

Ali že obstaja zdravilo proti koronavirusu?

Zaenkrat zdravila, ki bi učinkoval proti koronavirusu, ni. V primeru okužbe se zdravi oz. blaži simptome.

Ali se lahko testiram na koronavirus?

Testiranje se izvede le pri bolnikih z znaki in simptomi akutne okužbe dihal z ali brez vročine in je potek te okužbe tako težak, da zahteva takojšnje zdravljenje v bolnišnici ali obstaja možnost, da bodo sprejeti v bolnišnico v bližnji prihodnosti.

Testirali bodo predvidoma tudi osebe s pridruženimi obolenji in z imunskimi pomanjkljivostmi, tudi če bodo imeli zgolj blage klinične znake akutne okužbe dihal. Pri ostalih osebah z blagimi znaki je presoja glede testiranja na virus SARS-CoV-2 prepuščena zdravniku.

Testirajo se zdravstveni delavci oziroma zaposleni v zdravstvu z akutno okužbo dihal z ali brez vročine, ne glede na to ali potrebujejo zdravljenje v bolnišnici.

Testira se tudi bolnike, ki so oskrbovanci domov za starejše občane ali socialnovarstvenih zavodov, ki imajo znake in simptome akutne okužbe dihal z ali brez vročine.

Samoplačniško testiranje v akreditiranih (t. j. usposobljenih) mikrobioloških laboratorijih ni na voljo.

Zakaj ni mogoče samoplačniško testiranje?

Odločitev o izvedbi testiranja na okužbo z novim koronavirusom sprejme lečeči zdravnik na podlagi definicije primera, ki se glede na spreminjajočo epidemiološko situacijo po svetu spreminja in dopolnjuje.

Samoplačniško testiranje zdrave osebe ni smiselno, ker daje osebi, pri kateri je rezultat testiranja negativen, lažen občutek varnosti. Samoplačniško testiranje ni mogoče zaradi razporejanja razpoložljivih sredstev osebam, ki testiranje potrebujejo.

Kakšen je vpliv okužbe na nosečnice in razvoj ploda?

Zaenkrat še ni podatkov o tem, kako okužba z novim koronavirusom vpliva na nosečnost. Zaradi fizioloških sprememb in spremenjenega imunskega odziva v nosečnosti so nosečnice sicer lahko bolj občutljive za okužbe dihal. Nosečnice imajo lahko večje tveganje za nekatere okužbe in večje tveganje za težji potek bolezni, kar so do sedaj opazili pri nekaterih okužbah z drugimi koronavirusi (SARS-CoV, MERS-CoV) in nekaterih drugih okužbah dihal, kot je na primer gripa. Zaplete v nosečnosti so opazili pri okužbah z drugimi koronavirusi (npr. SARS-CoV, MERS-CoV), zanesljivih podatkov glede zapletov v nosečnosti z novim koronavirusom pa za enkrat še ni. Zaenkrat tudi še ni znano, ali se novi koronavirus lahko prenese iz bolne matere na plod med nosečnostjo. Rezultati nedavne študije, ki je preučevala nekaj bolnih nosečnic, kažejo, da pri nobeni od nosečnic ni prišlo do prenosa okužbe z matere na plod. Tudi pri okužbah z drugimi koronavirusi, kot sta SARS-CoV in MERS-CoV, je podatkov glede prenosa okužbe z matere na plod malo, zaenkrat pa o prenosu okužbe z matere na plod niso poročali.

Ali se lahko virus prenaša ob stiku z domačimi živalmi?

Po trenutnih raziskavah je COVID-19 povezan z nekaterimi vrstami netopirjev, ki pa pri nas trenutno ne živijo. Trenutno pa ni dokazov, da bi bilo tveganje za okužbo s koronavirusom povezano s hišnimi ljubljenčki, kot so psi in mačke. Je pa na splošno priporočljivo slediti priporočilom glede higiene pri stiku z živalmi.

Ali novi koronavirus lahko preživi na suhih površinah?

Humani koronavirusi ponavadi niso stabilni na suhih površinah in se inaktivirajo v roku nekaj ur do dni. Ni še točnih podatkov, koliko časa na suhih površinah preživi novi koronavirus SARS-CoV-2, po nekaterih virih lahko preživi 9 dni.

Kako se lahko zaščitim pred okužbo z novim koronavirusom preko živil?

Čeprav ni dokazov, da se novi koronavirus SARS-CoV-2 prenaša s hrano, se priporoča redno in pravilno umivanje rok ter upoštevanje higienskih smernic za pripravo in shranjevanje hrane. Priporoča se, da se živila, ki jih zaužijemo surova (sadje in zelenjava), temeljito opere.

Ali sistematski pregledi otrok potekajo po ustaljenem programu?

Sistematski pregledi in cepljenja so predvidoma do konca marca odpovedani. Program se bo nadaljeval glede na epidemiološko situacijo.

Kako naj vem, da moja viroza ni koronavirus?

Znaki običajnih viroz so zelo podobni znakom okužbe z novim koronavirusom. Brez posveta z zdravnikom ni mogoče ugotoviti povzročitelja viroze. Če zbolite z znaki viroze, ne hodite nenapovedano v zdravstveno ustanovo, ampak najprej po telefonu pokličite izbranega ali dežurnega zdravnika. Za testiranje na koronavirus se odloči izbrani zdravnik, ki vas tudi napoti na kraj, kjer to izvajajo. Testiranje se izvede v skladu z definicijo primera (dostopno na naslednji povezavi). 

Aktualne informacije in priporočila so objavljena na naslednji povezavi

Delam v zdravstvu in sem noseča. Ali imam večje tveganje?

Zaenkrat še ni podatkov o tem, kako okužba z novim koronavirusom vpliva na nosečnost. Zaradi fizioloških sprememb in spremenjenega imunskega odziva v nosečnosti so nosečnice sicer lahko bolj občutljive za okužbe dihal. Nosečnice imajo lahko večje tveganje za nekatere okužbe in večje tveganje za težji potek bolezni ter zaplete, kar so do sedaj opazili pri nekaterih okužbah z drugimi koronavirusi (SARS-CoV, MERS-CoV) in nekaterih drugih okužbah dihal, kot je na primer gripa. Zanesljivih podatkov glede zapletov v nosečnosti z novim koronavirusom pa zaenkrat še ni. Zaenkrat tudi še ni znano, ali se novi koronavirus lahko prenese iz bolne matere na plod med nosečnostjo. Rezultati nedavne študije, ki je preučevala nekaj bolnih nosečnic, kažejo, da pri nobeni od nosečnic ni prišlo do prenosa okužbe z matere na plod. Tudi pri okužbah z drugimi koronavirusi, kot sta SARS-CoV in MERS-CoV, je podatkov glede prenosa okužbe z matere na plod malo, zaenkrat pa o prenosu okužbe z matere na plod niso poročali. Oceno tveganja na delovnem mestu opravlja pristojni specialist medicine dela, prometa in športa.  Na spletni strani NIJZ pa so na voljo vse priporočila za zdravstvene delavce, na naslednji povezavi. 

Kakšni so preventivni varnostni ukrepi glede koronavirusa v večstanovanjski stavbi in kakšne so dolžnosti upravnika glede izvajanja teh ukrepov?

Posebnih navodil za večstanovanjske zgradbe ni, veljajo splošna priporočila za preprečevanje okužbe, na naslednji povezavi. Če bi se v vaši stavbi pojavila okužba s SARS -CoV-2, bo stike okuženega kontaktiral epidemiolog z natančnejšimi navodili, pripravljena pa so tudi navodila za čiščenje prostorov v tem primeru, na naslednji povezavi.  
Ker se situacija nenehno spreminja, vas prosimo, da spremljate spletno stran NIJZ za ažurne informacije, na povezavi. 

Kakšno sredstvo je primerno za razkuževanje stanovanjskih površin?

Razkuževanje stanovanjskih površin oziroma domačega okolja ni potrebno. Prostore in površine očistite kot običajno s čistili, ki jih doma običajno uporabljate.

Ali je kopanje v bazenih nevarno za okužbo z novim koronavirusom?

Glede na trenutno znane podatke se novi koronavirus med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom na razdalji do 1,5 m. Bazene ponavadi obiskujejo zdravi ljudje, poleg tega je znano, da virus izven telesa gostitelja (človek ali žival) ne preživi dlje časa.

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim je začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Sem se uvrščajo nastanitvene, gostinske, velnes, športnorekreacijske, kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti. Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri. 

Ali se kapljični prenos iz okužene osebe omejuje le na izločke iz nosu oči in grla, ali je možen prenos tudi preko potu, če pride v kontakt s sluznico?

Za zdaj ni znano, ali je možen prenos okužbe preko potu. Znano je, da se virus prenaša z izločki dihal, njegova nukleinska kislina je bila najdena tudi v krvi in blatu, vendar ni znano, ali se virus prenaša s telesnimi tekočinami, ki ne izhajajo iz dihal.

Kako naj ravnajo osebe z okrnjeno imunostjo ter onkološkimi boleznimi?

V času povečanega števila okuženih s koronavirusom veljajo tudi za bolnike z oslabljenim imunskim sistemom in onkološkimi boleznimi vsa splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb. Navodila z dodatnimi poudarki za bolnike so objavljena na spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, na naslednji povezavi.

ALI SO KADILCI BOLJ DOVZETNI ZA OKUŽBO Z NOVIM KORONAVIRUSOM?

Osebe, ki kadijo, so na splošno bolj dovzetne za okužbe dihal, ki pri njih tudi pogosteje potekajo v težji obliki. Trenutno ni na voljo dovolj dokazov, da bi lahko trdili, da so kadilci bolj dovzetni tudi za okužbo z novim koronavirusom. A glede na to, da so kadilci na splošno bolj dovzetni za okužbe dihal, je verjetno, da so tudi bolj dovzetni tudi za okužbo z novim koronavirusom v primerjavi z osebami, ki ne kadijo.

Posamezniki s slabšo pljučno funkcijo (ki je lahko posledica kajenja in s kajenjem povezanih bolezni dihal) pa imajo, kot kaže, zelo verjetno ob okužbi z novim koronavirusom zvišano tveganje za zaplete. Kajenje namreč okvari in zmanjša mehanizme dihalnih poti, ki čistijo dihalne poti, to so migetalke v dihalnih poteh in izločanje sluzi. Pri kadilcu je delovanje migetalk okvarjeno, sluzi pa je več in je gostejša. Sluz se tako težje izloča iz dihalnih poti in verjetnost okužbe je večja. Poleg tega ima kajenje škodljive učinke na imunski sistem in oslabi posameznikovo sposobnost boja z okužbo.

Trenutno ni jasno, koliko pred morebitno okužbo z novim koronavirusom bi moral posameznik opustiti kajenje, da bi zmanjšal tveganje za komplikacije ob okužbi. Vemo pa, da si pljuča opomorejo dokaj hitro po opustitvi kajenja. Znano je, da se pljučna funkcija pomembno izboljša v nekaj mesecih po opustitvi kajenja, zmanjša se tudi verjetnost okužb dihal.

V kolikor isti tobačni izdelek ali elektronsko cigareto uporablja več oseb, to verjetno lahko spodbuja prenos različnih povzročiteljev. Najpogosteje se v skupinah uporabljajo vodne pipe. Znano je, da skupinska uporaba iste vodne pipe zviša verjetnost prenosa različnih nalezljivih bolezni oziroma povzročiteljev med kadilci vodne pipe (virusi, ki povzročajo različne bolezni dihal, virus hepatitis C, virus Epstein Barr, virus Herpes Simplex, povzročitelji tuberkuloze idr.), zato je verjetno, da lahko spodbuja tudi prenos novega koronavirusa. Poleg tega vodna pipa predstavlja okolje, ki spodbuja preživetje različnih virusov in bakterij izven gostitelja.

Opustitev kajenja je morda še posebej pomembna v tem času za zmanjšanje škode, ki jo povzroča nov koronavirus. Opustitev kajenja lahko zmanjša verjetnost komplikacij pri okužbi z novim koronavirusom, prinese pa še številne druge pomembne koristi za zdravje. Če kadite, je opustitev kajenja najbolje, kar lahko naredite za svoje zdravje.

Več informacij je tudi na voljo v gradivih, dostopnih na povezavah:

KJE LAHKO KADILCI TRENUTNO DOBIJO POMOČ PRI OPUŠČANJU KAJENJA?

Trenutno ni jasno, koliko pred morebitno okužbo z novim koronavirusom bi moral posameznik opustiti kajenje, da bi zmanjšal tveganje za komplikacije ob okužbi. Vemo pa, da si pljuča opomorejo dokaj hitro po opustitvi kajenja. Znano je, da se pljučna funkcija pomembno izboljša v nekaj mesecih po opustitvi kajenja, zmanjša se tudi verjetnost okužb dihal.

Opustitev kajenja je morda še posebej pomembna v tem času za zmanjšanje škode, ki jo povzroča nov koronavirus. Opustitev kajenja lahko zmanjša verjetnost komplikacij pri okužbi z novim koronavirusom, prinese pa še številne druge pomembne koristi za zdravje. Če kadite, je opustitev kajenja najbolje, kar lahko naredite za svoje zdravje.

Na voljo je brezplačni svetovalni telefon za opuščanje kajenja 080 27 77, kjer lahko vsak pridobi vse potrebne informacije o opuščanju oziroma se dogovori za pomoč pri opuščanju preko telefona. Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro. Svetovanje za opuščanje kajenja je dostopno tudi na internetu na forumu https://med.over.net/

Do nadaljnjega ne potekajo brezplačna individualna svetovanja in skupinski programi za opuščanje kajenja v Zdravstveno-vzgojnih centrih oziroma Centrih za krepitev zdravja. Ta vrsta pomoči bo ponovno vzpostavljena takoj, ko bo to možno.

V lekarnah so na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja, ki pomagajo kadilcu k uspešnejši opustitvi kajenja. Na voljo so tako žvečilke, obliži in inhalatorji, o uporabi teh izdelkov vam lahko svetujejo v lekarni. Zdravila na recept vam lahko predpiše vaš osebni zdravnik.

Več informacij je tudi na voljo v gradivih, dostopnih na povezavah:

Kaj svetujemo v primeru nujnega potovanja, ki ga ne morete odložiti?
Kaj svetujemo potnikom po vrnitvi domov?