Duševno zdravje

Kompetence za zdrav razvoj osebnosti: usmerjenost v krepitev mladostnikove osebnostne čvrstosti

28. 11. 2017
Strokovnega srečanja ob 16-letnici programa za duševno zdravje mladih To sem jaz se je v Celju udeležilo več kot 50 strokovnjakov iz različnih organizacij in strok. Interdisciplinarna in medinstitucionalna mreža strokovnjakov je ena od značilnih prednosti preventivnega programa, ki ga že od leta 2001 izvajajo na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V mreži je trenutno 73 strokovnjakov – prostovoljcev (psihologi, zdravniki in drugi strokovni delavci), ki se vključujejo kot spletni svetovalci v mladinsko spletno svetovalnico www.tosemjaz.net. V tej spletni svetovalnici so strokovnjaki anonimnim mladostnikom v šestnajstih letih odgovorili na več kot 40.000 vprašanj, povezanih s težavami odraščanja. Drugi del programa pa je usmerjen na področje šolske preventive – v izvajanje preventivnih delavnic po konceptu 10 korakov do boljše samopodobe v šolah. V delavnicah To sem jaz otroci in mladostniki pridobivajo socialne in čustvene veščine. Nadgradnjo programa v letih 2017-2019 je na javnem razpisu podprlo Ministrstvo za zdravje.

»Program je kot celota usmerjen v krepitev duševnega zdravja mladine – v razvijanje pozitivne samopodobe, socialnih in komunikacijskih kompetenc, ki mladostnike podpirajo med odraščanjem in predstavljajo vir za lažje obvladovanje življenja tudi v odrasli dobi. Na leto pedagoški delavci osnovnih in srednjih šol izvedejo približno 1.000 preventivnih delavnic To sem jaz in vanje vsako leto vključijo kakšnih 10.000 učencev in dijakov,« je povedala Nuša Konec Juričič, strokovnjakinja na področju duševnega zdravja in vodja regijske skupine za preprečevanje samomorilnosti na Celjskem. Ksenija Lekić, vodja programa To sem jaz od ustanovitve, pojasnjuje razvojne usmeritve programa in tudi ovire: »Ključne omejitve vidimo v tem, da skrb za duševno zdravje mladih v slovenskih šolah ni sistemsko organizirana. Tudi v programu To sem jaz se z leti soočamo z upadanjem obsega preventivnega dela, z upadanjem števila delavnic in izvajalcev, zainteresiranih za preventivno delo. To je bil eden od razlogov, da smo pristopili ob podpori Ministrstva za zdravje k celostni evalvaciji modela za preventivno delo. Evalvacijo bomo izvedli v sodelovanju s Centrom za psihodiagnostična sredstva. Izmerili bomo učinke preventivnih delavnic v programu To sem jaz – učinke na posameznika in na razred – in rezultate vključili v nadgradnjo in posodobitev preventivnega modela, ki ga lahko ponudimo šolam. Upamo, da bomo z evalviranim modelom lahko prispevali k pozitivnim premikom v smeri povečevanja sistemski skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov v šolskem prostoru. Smiselno je, da jih organizirano podpremo pri razvijanju socialnih in čustvenih kompetenc, zaradi katerih bodo zmogli boljše medosebne odnose, si znali postavljati realne cilje, bolje reševati probleme, znali bodo prevzemati odgovornost in spretneje ravnati s svojimi čustvi. Človek, ki je bolje opremljen na področju čustvenih in socialnih kompetenc, bo živel lažje. Sledimo torej temeljnemu cilju, da bi otroci in mladostniki zase pridobili večjo osebnostno čvrstost, posledično večjo zmogljivost za soočanje s težavami in izzivi odraščanja.«

Kako izbrati prave besede za pravo pomoč mladim?

V mreži spletnih svetovalcev in ustvarjalcev programa To sem jaz organizirajo vsakoletna strokovna izobraževanja. Na letošnjem srečanju je 23. novembra v Celju strokovnjakom predavala prof. dr. Maja Bresjanac, zdravnica in nevroznanstvenica, o nevrobiologiji adolescence (o značilnostih možganov v obdobju odraščanja in s tem povezanih vedenjskih značilnostih mladostnikov). Vpogled v delovanje možganov, ki ga omogočajo sodobne metode raziskovanja, lahko izboljša razumevanje mladih. Ker je orodje spletne svetovalne pomoči mladim vezano na pisno komunikacijo, so za strokovnjake – spletne svetovalce ključni tudi načini pisanja, ki so za mladostnike razumljivi, privlačni in jim lahko pomagajo. O tej temi – kako izbrati prave besede za pravo pomoč – je predavala dr. Katarina Erzar Kompan, psihoterapevtka in supervizorka, in pri tem poudarila pomen osebne pristnosti v komunikaciji z mladostnikom. Mag. Maja Krajnc, logoterapevtka in tudi spletna svetovalka v mladinski svetovalnici To sem jaz, je predstavila knjigo Darilo terapije, psihoterapevta Irvina D. Yaloma.


Dodatne informacije:

  • Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka socialne medicine in javnega zdravja, vodja področja za nenalezljive bolezni, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje T: 03 42 51 202, e-naslov: nusa.konec-juricic@nijz.si

  • Ksenija Lekić, univ. dipl. novinarka, vodja programa za duševno zdravje mladih To sem jaz, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje T: 03 42 51 146, e-naslov: ksenija.lekic@nijz.si 

  • Mladinska spletna svetovalnica To sem jaz je dostopna na naslednji povezavi (klik).


Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.