Cepljenje

Koledar cepljenja predšolskih in šolskih otrok v Sloveniji

12. 02. 2016
Spodaj je shematski prikaz rednega programa cepljenja predšolskih in šolskih otrok v Sloveniji.

STAROST

NALEZLJIVE BOLEZNI, KI JIH PREPREČUJEMO S CEPLJENJEM

Prvo leto starosti

3 mesece

davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib*, otroška paraliza (1. odmerek)

pnevmokokne okužbe (1. odmerek)

4 do 5 mesecev

davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib*, otroška paraliza (2. odmerek)

6 mesecev

davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib*, otroška paraliza (3. odmerek) pnevmokokne okužbe (2. odmerek)

Drugo leto starosti

12 do 18 mesecev

ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek)

pnevmokokne okužbe (3. odmerek)

12 do 24 mesecev

davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib*, otroška paraliza (4. odmerek)

Pred vstopom v šolo

5 do 6 let

ošpice, mumps, rdečke (2. odmerek)

hepatitis B (1. in 2. odmerek)

Po vstopu v šolo

1. razred (6 let)

hepatitis B (3. odmerek)

3. razred (8 let)

davica, tetanus, oslovski kašelj (5. odmerek)

6. razred (11 do 12 let, deklice)

HPV** (1. in 2. odmerek)

srednja šola (16 do 18 let)

tetanus (6. odmerek)

* okužbe, povzročene z bakterijo Haemophilus influenzae tipa b

** okužbe s humanimi papilomavirusi