Z znanjem do boljšega zdravja

Kampanja promocije cepljenja proti covidu-19 za širšo javnost

12. 05. 2021
Kampanja promocije cepljenja proti covidu-19, »Nalezimo se dobrih navad – cepimo se«, poteka že dlje časa in skladno z Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19, na izvedbeno časovnico pa pomembno vpliva dobava in distribucija cepiv. Kampanjo pripravljajo in koordinirajo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo RS za zdravje in Urad vlade RS za komuniciranje.

Za namen promocije cepljenja so za posamezne ciljne skupine oblikovana vsebinsko targetirana komunikacijska orodja (letaki, zloženke, plakati …), vzpostavljena so sinergična partnerstva, na družbenih omrežjih poteka intenzivna kampanja pod ključnikom #CepimoSe, kot osrednja digitalna informacijska platforma pa je vzpostavljena tudi samostojna spletna stran www.cepimose.si, ki je namenjena tako splošni kot tudi strokovni javnosti. Z aktualno razširitvijo cepljenja na vse odrasle prebivalce se bodo v okviru obstoječe kampanje te dni intenzivirale tudi komunikacijske aktivnosti za širšo javnost, ki bodo podprte na televiziji in radiu ter v tisku in na spletu.

TV oglas  »Cepljenje proti covidu-19: Čas je, da se življenje vrne nazaj«:

Skupni cilj različnih komunikacijskih orodij je vzpostavitev zaupanja v varnost in učinkovitost cepiv ter priporočila strokovnjakov, spodbujanje različnih ciljnih skupin k cepljenju in posledično povečevanje precepljenosti. Ves čas kampanje poteka kontinuirana komunikacija z namenom ozaveščanja javnosti o cepljenju in pomenu cepljenja, skladno s posameznimi fazami promocije cepljenja pa poteka tudi komunikacija z namenom informiranja o konkretnih organizacijskih in izvedbenih vidikih cepljenja.