Z znanjem do boljšega zdravja

Kakovost ISO 9001

POLITIKA KAKOVOSTI

Poslanstvo Inštituta in sprejete vrednote so podlaga za oblikovanje politike kakovosti. Politika kakovosti ter iz nje izhajajoči cilji predstavljajo temeljne usmeritve delovanja NIJZ kakor tudi podlago za oblikovanje in zagotavljanje potrebnih sredstev za njeno izvajanje.

Na različne načine z našo politiko seznanjamo tako zaposlene na NIJZ kot zainteresirane subjekte. Naša politika je vsem zainteresiranim na voljo v Poslovniku za vodenje in delovanje NIJZ.