Z znanjem do boljšega zdravja

Kako ravnati ob izpostavljenosti antraksu

27. 08. 2015
Zdrave osebe, ki so bile potencialno izpostavljene povzročitelju antraksa, ne potrebujejo zdravniške oskrbe. Na zdravstveno službo naj se obrnejo le v primeru pojava bolezenskih znakov.

Osebe, ki so bile morda izpostavljene povzročitelju antraksa, se za dodatna pojasnila in informacije lahko obrnejo na Nacionalni inštitut za javno zdravje preko elektronske pošte info@nijz.si.