Z znanjem do boljšega zdravja

Kaj lahko storimo za svoje duševno zdravje?

26. 09. 2018
Neločljiv del zdravja in pomemben vir blaginje ter dobrega počutja vsakega posameznika zajema tudi duševno zdravje, ki ne pomeni zgolj odsotnost duševne bolezni. V zadnjih letih se je uveljavil koncept pozitivnega duševnega zdravja, ki ga sestavljajo področja kot so posameznikovo notranje psihično stanje, sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje, odnosi z drugimi, vsakodnevno delovanje ter sposobnost, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča z izzivi ter problemi. V luči "Svetovnega dneva duševnega zdravja" in "Svetovnega dneva preprečevanja samomora" smo sodelavke na NIJZ OE Novo mesto v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca pripravile zdravstveni kotiček, kjer se lahko vsi obiskovalci seznanijo s pomembnejšimi informacijami, ki pripomorejo k boljšemu duševnemu zdravju.
Kaj lahko storimo za svoje duševno zdravje? Spodaj vam predstavljamo 10 priporočil, ki pomagajo pri ohranitvi dobrega duševnega zdravja:
 
1. Vsak dan bodimo telesno aktivni
2. Prehranjumo se zdravo
3. Omejimo vse vrste alkoholnih pijač
4. Družimo se s prijatelji
5. Pogovarjajmo se
6. Naučimo se ustaviti
7. Dovolj časa namenimo počitku, spanju in regeneraciji telesa
8. Pišimo dnevnik svojih čustev 
9. Razmislimo o tem, kako bomo problem rešili
10. Uporabljajmo tehnike sproščanja
 
V namen obeležitve "Svetovnega dneva duševnega zdravja" in "Svetovnega dneva preprečevanja samomora" bo v naši regiji potekalo srečanje "SKUPAJ NA POTI DO BOLJŠEGA DUŠEVNEGA ZDRAVJA", o katerem si lahko preberete več na povezavi. Namen srečanja je tudi seznanitev z letos sprejeto "Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja", ki predvideva obsežne spremembe na področju skrbi za duševno zdravje prebivalcev Slovenije.