Z znanjem do boljšega zdravja

Jesensko izobraževanje Zdravje v vrtcu - rdeča nit »počutim se dobro«

03. 12. 2019
Na Območni enoti Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo v četrtek, 28.11.2019, organizirali izobraževanje na temo rdeče niti letošnjega programa Zdravje v vrtcu »POČUTIM SE DOBRO«. Predstavili smo nekatere vsebine, ki lahko podpirajo dobro počutje in nam pomagajo raziskovati sebe in okolico.

Ena od teh je glasba. Mag. Damjana Zupan iz Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana je predstavila  svoj prispevek z naslovom SPREMLJA ME GLASBA. Spoznali smo, kako dosežemo, da ob poslušanju in izvajanju glasbe resnično začutimo radost, igrivost, blaženost..., vse, kar plemeniti človeka? Tako, da se naučimo poslušati  sebe in druge, spoznamo ovire, zaradi katerih ob pritiskih vsakdanjika izgubljamo notranjo harmonijo, ter se ob različnih tehnikah osvobodimo neprijetnih misli in občutkov. S tem postanemo bolj sprejemljivi za izražanje in sprejemanje pozitivnih čustev, skozi katera se nam razodene tudi izvorna moč zvoka, ritma, melodije, besedila. Tako obogateni zdaj z večjo predanostjo in navdihom sledimo temu, katero glasbo izberemo, kako jo poslušamo in kako izvajamo v učnem okolju ter na odru.

Številne možnosti nam ponuja tudi okolje gozda. Predavateljica iz Gozdarskega inštituta Slovenija je raziskovalka, a znanstvene ugotovitve svoje organizacije širi s pomočjo aktivnosti gozdne pedagogike, ki je eden izmed pristopov okoljske vzgoje, ki je tesno povezan z gozdom in našim odnosom do njega. Na tak način lahko včasih zelo zapletene naravne procese približa širši javnosti. Ekipa Gozda eksperimentov ceni ter promovira gozd kot zdravo in inovativno učno okolje, ki vzpodbuja celosten razvoj mlajše in starejše populacije. Mag. Špela Planinšek iz Gozdarskega inštituta Slovenije, je predstavila vsebino svojega prispevka z naslovom: V GOZDU SE DOGAJA.

ZDRAV DNEVNI RITEM OTROKA je predstavila sodelavka z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območne enote Novo mesto, fizioterapevtka, Brigita Zupančič – Tisovec. Na dobro počutje in zdrav razvoj otroka vplivajo različni dejavniki, med njimi je zelo pomemben tudi dnevni ritem otroka. Predstavili smo najnovejša priporočila svetovne zdravstvene organizacije za telesno dejavnost, sedeč življenjski slog in spanje otrok do 5. leta starosti. Osvetlili smo nove poglede na sinergijo vseh treh omenjenih področij v vsakdanjiku otroka, da bi le ta podpiral njegov zdrav razvoj.

Med strokovnimi temami, pa je bilo kot običajno dovolj prostora tudi za zanimive primere iz prakse. Tako so se predstavili: Vrtec Radlje ob Dravi, Vrtec pri OŠ Ivanjkovci in Vrtec Polzela.

PRIMER DOBRE PRAKSE 1: Vrtec Radlje ob Dravi, Osamosvajanje otrok in staršev, Anja Vraber

PRIMER DOBRE PRAKSE 2: Vrtec pri OŠ Ivanjkovci, Pokukajmo v babičino skrinjo, Milena Školiber

PRIMER DOBRE PRAKSE 3: Vrtec Polzela, Lego animacija Polzele, Nika Koren

Pripravila: Anja Magajna, univ.dipl.psih.

Regijska koordinatorica programa Zdravje v vrtcu iz Maribora