Z znanjem do boljšega zdravja

Javnozdravstveni pristopi, namenjeni romski etnični skupnosti v Sloveniji

07. 06. 2019
Namen strokovne monografije Javnozdravstveni pristopi, namenjeni romski etnični skupnosti v Sloveniji je na osnovi razpoložljivih dokazov pojasniti vzroke za zdravstveno stanje Romov, prikazati aktualne kazalnike zdravja ter predstaviti izbrane primere aktivnosti namenjenih izboljšanju zdravja Romov, ki so se izvajale od leta 2016.

Podatki o zdravju Romov v Sloveniji, pridobljeni v dveh nacionalnih in eni regionalni raziskavi, informacije pridobljene s kvalitativnimi metodami, kot so fokusne skupine Rominj ter intervjuji predstavnikov romske skupnosti, zdravstvenih in socialnih delavcev so pokazali, da je zdravstveno stanje Romov slabše od povprečja. Na osnovi pridobljenih podatkov so se načrtovali in izvedli številni ukrepi - od univerzalnih sistemskih, kot je upravičenost do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali ciljni, fokusirani na eno starostno, spolno ali geografsko skupino pripadnikov romske etnične skupnosti.

V strokovni monografiji  želimo predvsem izpostaviti aktivnosti, ki so bile uspešno izvedene v zadnjem času oziroma obdobju od 2016-2018 s ciljem izboljšanja zdravstvenega stanja Romov.

 


Nekatere med njimi so izvedene v tesnem sodelovanju z drugimi sektorji, kar je posebej vredno omeniti  in po naši presoji prava pot do ključnih sprememb.

Zaključki in priporočila izhajajo iz kvantitativno in kvalitativno ovrednotenih rezultatov raziskav, opazovanja ter izkušenj dela z Romi v njihovem okolju.