Z znanjem do boljšega zdravja

Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi pilotnega projekta »Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu«

27. 10. 2017
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa prim. prof. dr. Ivan Eržen, v vlogi upravičenca za izvajanje pilotnega projekta »Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu (v nadaljevanju: projekt BH)« objavlja

Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi pilotnega projekta »Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu« v okviru treh delovnih skupin:

  • Skupina za interdisciplinarna strokovna in organizacijska priporočila: za pripravo enotnih interdisciplinarnih strokovnih in organizacijskih priporočil za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu od trenutka, ko vstopijo v zdravstveni sistem do trenutka, ko iz njega izstopijo ter za pomoč pri pilotnem testiranju posodobljenih priporočil v praksi in merjenju učinkov pilotnega testiranja.
  • Skupina za preventivo bolečine v hrbtu v delovnih organizacijah: za razvoj modela intervencij primarne in sekundarne preventive bolečine v hrbtu v delovnih organizacijah ter za pomoč pri pilotnem testiranju modela v praksi in merjenju učinkov pilotnega testiranja.
  • Skupina za preventivo bolečine v hrbtu v splošni populaciji:  za razvoj modela za preprečevanje bolečine v hrbtu v splošni populaciji ter za pomoč pri pilotnem testiranju modela v praksi in merjenju učinkov pilotnega testiranja.

Zaradi zagotavljanja kontinuitete opravljenega dela je zaželeno, da se vsak strokovnjak prijavi v vse sklope, za katere izpolnjuje pogoje navedene v javnem pozivu.

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 11 dni od objave poziva, in sicer najkasneje do torka, 7. novembra 2017, do 24:00.

Prijavitelj prijavo odda samostojno na predpisanem spletnem PRIJAVNEM OBRAZCU, ki je dostopen na naslednji povezavi

Obvezni prilogi k prijavnemu obrazcu sta še:

  • kratek življenjepis (CV) ter
  • lastnoročno ali digitalno podpisana IZJAVA PRIJAVITELJA.

Prijavni obrazec se izpolni in odda prek spleta. Življenjepis in izjava prijavitelja se pošljeta na elektronski naslov maja.petric@nijz.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so do zaključka na voljo na kontaktnem naslovu: maja.petric@nijz.si.


Priloge:

Prijavnica: Spletni prijavni obrazec je dosegljiv na naslednji povezavi