Alkohol

Javni poziv za izbor krovnih nevladnih organizacij, ki bodo sodelovale pri izvedbi projekta SOPA

09. 04. 2018
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Nina Pirnat, dr. med. spec., v vlogi upravičenca za izvajanje projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« (krajši naziv: Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola; v nadaljevanju: SOPA) objavlja

Javni poziv za izbor krovnih nevladnih organizacij, ki bodo sodelovale pri izvedbi projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci«

Namen poziva je oblikovanje baze krovnih nevladnih organizacij (krovnih NVO) na področju ozemlja Republike Slovenije, ki bodo sodelovale pri izvedbi pristopa SOPA.

NIJZ bo iz baze krovnih NVO povabil izbrane krovne NVO k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti. Prednost pri izbiri za izvedbo posamezne naloge bodo imele krovne NVO, ki delujejo na področjih in izvajajo tiste dejavnosti, ki so skladne z namenom in cilji projekta SOPA. Organizacije, ki bodo vabljene k sodelovanju, bodo za izvedbo dejavnosti z NIJZ podpisale pogodbo. Pogoji in vrednost pogodbe bodo oblikovani glede na obseg in vrsto naloge. Organizacija ima pravico zavrniti izvedbo naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje z NIJZ. Krovna NVO na tem javnem pozivu mora delovati na enem izmed naslednjih osmih področij:

                                                         A. NVO s področja dobrodelne organizacije

                                                         B. NVO s področja  gibalno ovirani

                                                         C. NVO s področja duševnega zdravja

                                                         D. NVO s področja družina oz. socialno varstvo

                                                         E. NVO s področja slepi in slabovidni

                                                         F. NVO s področja gluhi in naglušni

                                                        G. NVO s področja kultura

                                                        H. NVO s področja špo

Podrobnejša specifikacija storitev se nahaja v prilogi 1.

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 26 dni od objave poziva na predpisanem obrazcu, in sicer najkasneje do 16. aprila 2018.

Informativni dan bo potekal 4. aprila 2018 ob 13. uri na NIJZ, Trubarjeva 2, Ljubljana, v predavalnici Pod kupolo. Na dogodek se je potrebno prijaviti. Prijave se zbirajo na elektronskem naslovu pr_sopa@nijz.si.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov pr_sopa@nijz.si, pri čemer morajo biti vsi obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani, pripeti k prijavi v pdf obliki. Izpolnjen prijavni obrazec se odda tudi v word dokumentu.

Prezentacije ter vprašanja in odgovori z informativnega dne 4. 4. 2018 so dostopni na naslednjih povezavah:


Prejeta vprašanja in odgovori:

 

Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta SOPA www.sopa.si