Sistem zdravstvenega varstva

Javni poziv 1 »projekt TRAMIG«

13. 05. 2019
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Nina Pirnat, dr. med. spec., v vlogi upravičenca za izvajanje operacije »projekt TRAMIG – Training newly arrived migrants for community interpreting and intercultural mediation« objavlja javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi operacije »projekt TRAMIG – Training newly arrived migrants for community interpreting and intercultural mediation«.

S pozivom želi NIJZ oblikovati bazo zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi operacije " projekt TRAMIG – Training newly arrived migrants for community interpreting and intercultural mediation " (v nadaljevanju projekt TRAMIG).

V operaciji sodelujejo strokovnjaki z NIJZ. Ker NIJZ ne zaposluje vseh potrebnih strokovnjakov za izvedbo operacije, je cilj poziva vzpostavitev baze zunanjih strokovnjakov. Iz baze zunanjih strokovnjakov bo NIJZ vabil strokovnjake k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti.

Projekt TRAMIG se v celoti financira iz finančne sheme Erasmus+. Projekt vodi Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), projektni partnerji pa so poleg NIJZ še The Aristotle University of Thessaloniki (Grčija), The University of Trieste (Italija), The Oslo Metropolitan University (Norveška) in The Reggio Emilia’s Local Health Center (Italija).

Glavna cilja projekta TRAMIG sta:

  1. Opredelitev profila skupnostnega tolmača in medkulturnega mediatorja.
  2. Zagotovitev usposabljanja kandidatov z migrantskim ozadjem za nadaljnje poučevanje tolmačev in medkulturnih mediatorjev po vzpostavljenem programu. Na ta način bomo povečali možnosti zaposlitev oseb z migrantskim ozadjem, ki bodo pomagale drugim nedavno priseljenim osebam pri enakopravnejšem dostopu do javnih storitev in zmanjševanju nesporazumov ter prispevale k njihovemu lažjemu gospodarskemu in jezikovnemu vključevanju.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov jus.skraban@nijz.si , pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do ponedeljka, 20. maja 2019 na elektronski naslov jus.skraban@nijz.si.

Celotno besedilo javnega poziva TRAMIG je dosegljiv na naslednji povezavi.

Prijavni obrazec je dosegljiv na naslednji povezavi.