Z znanjem do boljšega zdravja

Izzivi staranja v Goriški regiji: »Dolgotrajna oskrba - izziv prihodnosti«

30. 11. 2016
V Mirnu je dne 10. 11. 2016 občina Miren-Kostanjevica v sodelovanju z NIJZ OE Nova Gorica organizirala 2. regijsko srečanje IZZIVI STARANJA V GORIŠKI REGIJI. Namen dogodka je bil poiskati rešitve za dolgotrajno oskrbo na lokalni ravni za starejše in invalide, tudi znotraj projekta »Občina po meri invalida«, ki se v občini izvaja že od leta 2015.

Za izhodišče srečanja smo izbrali izzive, ki jih navaja projekt AHA.si na področju dolgotrajne oskrbe:

  • kako povezati izvajalce in njihove storitve ter prejemke v enovit sistem, ki bo zagotavljal večjo preglednost in kakovost;
  • kako zagotoviti enake možnosti dostopa do pomoči vsem, ki jo potrebujejo (uporabniki trenutno nimajo enakopravnega položaja, nekateri so iz sistema celo izključeni) in kako zagotoviti enakopravne pogoje uveljavljanja pravic;
  • kako uskladiti oz. poenotiti socialne in zdravstvene storitve oziroma izvajalce obeh teh dejavnosti;
  • kako v sistem v večji meri vključiti neformalno oskrbo in kako neformalnim oskrbovalcem zagotoviti večjo podporo;
  • kako zagotoviti ustrezen in učinkovit ter finančno vzdržen sistem financiranja dolgotrajne oskrbe (številne študije kažejo, da se bodo v prihodnosti povečali prav izdatki za dolgotrajno oskrbo);

in se vprašali, KAKO LAHKO IZBOLJŠAMO DOSTOPNOST DOLGOTRAJNE OSKRBE V LOKALNI SKUPNOSTI?

V luči izbrane tematike, so bili povabljeni predavatelji z občine Miren-Kostanjevica, Zdravstvenega doma Nova Gorica, Centra za socialno delo Nova Gorica, Doma upokojencev Nova Gorica, Pokrajinske zveze društev upokojencev Severne Primorske in Medobčinskega društva invalidov Goriške.

Moderator dogodka je bil dr. Marko Vudrag, predstojnik NIJZ Območna enota Nova Gorica, svoje izkušnje pa sta podali tudi ga. Klara Golja z občine Kanal, kjer so uspešno sodelovali pri projektih NET-Age in AHA.si ter ga. Tea Leban, direktorica VDC Nova Gorica.

Srečanje se je zaključilo z krajšo delavnico, na kateri so prisotni prišli do sledečih sklepov:

  • NIJZ Območna enota Nova Gorica bo skupaj z občino periodično sklicevala delovna srečanja interdisciplinarnega teama NIJZ, CSD, patronažne službe ZD Nova Gorica, Karitas Rdečega križa, ekipe Pomoči na domu Doma upokojencev Nova Gorica, izvajalce programov Starejši za starejše, Invalid invalidu in skupin za samopomoč na temo skupnostnega pristopa socialno-zdravstvenih problematik kronično bolnih občanov.
  • Priporoča se izdaja publikacije v obliki zgibanke vseh zdravstveno-socialnih storitev s kontakti na območju občine.
  • Smiselno bi bilo oblikovati skupine za samopomoč starejših na območju občine v okviru Centra za starejše.
  • Dolgoročno bi bilo potrebno vzpostaviti mrežo »dnevnih centrov za starejše« izven lokalnih središč, da bi svojci imeli možnost za nekaj ur pustiti svoje starostnike v oskrbi. Po zgledu občine Kanal bi bilo priporočljivo tudi urediti brezplačne prevoze za starejše s šolskim avtobusom.