Z znanjem do boljšega zdravja

Izvedene aktivnosti Programa SVIT v prvi polovici leta 2019, Podravska regija

26. 06. 2019
Podpora Programu Svit pri implementaciji na regijski ravni je zlasti na področju komuniciranja s prebivalstvom, lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami izredno pomembna. Posebno pozornost posvečamo prepoznavanju razlogov za neodzivnost v programu ter nadaljevanju sodelovanja z nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi, zdravstvenimi delavci osnovnega zdravstvenega varstva ter ambasadorji Programa Svit. Želimo si, da bi s skupnimi aktivnostmi tudi v prihodnje strmeli k zvišanju odzivnosti v regiji predvsem pri moškem spolu.

AKTIVNOSTI:

Knjižna kazala

Kontaktiranje knjižic, ki se niso javile in potrdile sodelovanja glede naročila in dostave knjižnih kazal Programa Svit (Knjižnica Maribor, Lenart, Ptuj in Slovenska Bistrica). Vse naštete knjižnice so naknadno potrdile sodelovanje in prejele knjižna kazala.

Modre pentlje

  • veliki modri pentlji, sta bili nameščeni na obeh lokacijah OE Maribor (Prvomajska in Ljubljanska)
  • male modre pentlje so bile razdeljene med vse zaposlene zdravstvene delavce v vseh petih Zdravstvenih domovih v ZR Maribor. Vsem lekarnam  v naši regiji je bil  poslan dopis za sodelovanje pri akciji nošenja male modre pentlje kot znak osveščenosti o raku na debelem črevesu in danki. Odzvalo se je šest lekarn.  Na ta način so zaposleni v lekarnah opozarjali na pomen zgodnjega odkrivanja in preprečevanja raka na debelem črevesu in danki.  Razdelili smo približno 700 pentelj.

-15.03.2019  je bila predstavitev Programa Svit na stojnici v Ormožu (namizni MDČ), ki je potekalo v okviru meseca boja proti raku na debelem črevesu in danki. Na stojnici smo delili tudi toaletni papir s sloganom POSKRBI ZA SVOJO RIT, ODZOVI SE V PROGRAM SVIT. Prisotne smo seznanili s pomembnostjo sodelovanja v programu, ciljno populacijo, ki se trenutno ne odziva in še ni vključena v program pa dodatno motivirali za udeležbo v programu.

-17.03.19 predstavitev Programa Svit in odzivnosti s poudarkom na razliki med spoloma Zveza lovskih družin  Ptuj  -  Ormož, ki je potekalo na  Kidričevem. Srečanja se je udeležilo okrog 300 lovcev. V sklopu tega dogodka sem prisotnim predstavila Program SVIT in rezultate programa v Podravju. Še posebej je bila izpostavljena razlika v odzivnosti med spoloma, saj v nekaterih občinah znaša nad 15%. Na naše povabilo se je dogodka udeležil tudi ambasador Programa SVIT, gospod Milan Slavinec, ki je prisotnim predstavil svojo izkušnjo z boleznijo ter jih nagovoril, naj se na vabilo v program odzovejo, v smeri »imejte se radi«.

- 22.03.19 predstavitev Programa Svit za zaposlene v podjetju IMPOL d. o. o. Slovenska Bistrica (napihljiv MDČ).

- 13.04.19 je OŠ Cirkulane – Zavrč organizirala tradicionalno prireditev »POHOD PRIJATELJSTVA«. Je medgeneracijska prireditev, namenjena krepitvi vezi med otroci, starši, starimi starši, učitelji, vsemi prijatelji iz Občin Cirkulane in Zavrč ter širšega okolja, med organizacijami, društvi, podjetji,.. Udeležencem dogodka, bilo jih je okrog 400, smo predstavili Program SVIT z napihljivim MDČ. Večina udeležencev, si je z zanimanjem ogledala MDČ. Za pomoč pri izpeljavi prireditve Pohod prijateljstva 2019, je NIJZ OE Maribor, prejela  zahvalo s strani organizatorja OŠ Cirkulane-Zavrč.

-17.05.19 predstavitev Programa Svit ob Dnevu odprtih vrat ZD Ormož (namizni  MDČ). Dogodek je potekal pod sloganom ZDRAVJE JE NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO – POSKRBIMO ZANJ ŠE DANES  s sodelovanjem raznih inštitucij lokalne skupnosti in predstavitvijo  preventivnih programov, ki delujejo v skupnosti.

-25.05.19 se je na Kmetijsko obrtniškem sejmu v Lenartu, ki poteka v  v organizaciji Konjeniškega društva Slovenske gorice Lenart in Občine Lenart, z namiznim MDČ, predstavil Program SVIT.

 -12.06.19 predstavitev Programa Svit za zaposlene v podjetju TBP Lenart (napihljiv MDČ).

-15.06.19 predstavitev Programa Svit v okviru dogodka »Zdravje v vsak dom«, ki  so ga organizirale Lekarne Maribor s svojimi partnerji (namizni  MDČ).

- 18.06.19  se je  v okviru dogodka »SKOZI ČREVO DO ZDRAVJA«, ki ga je  organiziralo Društvo za boj proti raku Štajerske - Maribor v sodelovanju z NIJZ OE Maribor in ZD Maribor, na Trgu Svobode v Mariboru, z napihljivim MDČ, predstavil Program SVIT. Z namenom osveščanja širše javnosti o pomenu sodelovanja med državnimi in nevladnimi organizacijami za uspeh prizadevanj za obvladovanje raka na vseh ravneh, od preventive do rehabilitacije in paliativnega zdravljenja.

Z obiskom smo bili zelo zadovoljni, saj se je skozi MDČ sprehodilo okrog 150 odraslih ter otroci iz vrtca. Obiskovalci MDČ so imeli veliko vprašanj na katere smo jim z veseljem odgovarjali. 

-23.06.19 predstavitev Programa Svit  ob Dnevu odprtih vrat Ambulante Sveti Tomaž (napihljiv MDČ), v Občini Sveti Tomaž, s sodelovanjem raznih inštitucij lokalne skupnosti in predstavitvijo preventivnih programov, ki delujejo v skupnosti.                          

Pripravila: Marija Hanželj, NIJZ OE Maribor

                 Koordinatorica Programa SVIT za Podravsko regijo