Z znanjem do boljšega zdravja

Izvedba Nacionalne raziskave o zdravstveni pismenosti 2020

 

 

 

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

 

 

Ime javnega naročila

 

IZVEDBA NACIONALNE RAZISKAVE O ZDRAVSTVENI PISMENOSTI 2020

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

89K171019

 

Rok za sprejemanje ponudb

 

24.12.2019, do 10. ure

 

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

9.12.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN Izvedba Nacionalne raziskave o zdravstveni pismenosti. Dokumente razpisne dokumentacije dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

 Vprašalnik

P-5a_vprašalnik.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec