Z znanjem do boljšega zdravja

Izvajalci

Spletna stran je namenjena izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki lahko preko spodnjih povezav dostopajo do spletnih aplikacij.

Dostop je omogočen samo osebam, ki imajo ustrezna pooblastila in digitalna potrdila.


Spremembe in dopolnitve v aplikaciji RIZDDZ v20211122

Dne 29. 11. 2021 ob 15:20 je bila nameščena nova verzija aplikacije RIZDDZ.

V njej so uvedene naslednje spremembe:

  • Spremembe pri vpogledu v osebne podatke.
  • Pri iskanju po RFO ni mogoče videti mrtvih in mladoletnih oseb.
  • Pri izvozu delavcev za izvajalce nista prikazana podatka 'ZZZS št. osebe' in 'Članska št. pri stanovski zbornici'.
  • Omogočeno je zbiranje podatkov o dnevnih posteljah.
  • Datum prenosa zaposlitve pri skupinskih operacijah se upošteva kot datum začetka nove zaposlitve.
  • Seštevek ur iz vseh aktivnih zaposlitev je viden vsem uporabnikom, kjer je oseba zaposlena.
  • Pri zaposlenih po izvajalcu v seznamu »Zadetki iskanja« je dodan stolpec 'Št. izvajalca'.
  • Na seznamu VZD pri izvajalcu je dodana možnost izbire za prikaz zaprtih VZD, privzeto: samo aktivni.

Za dodatna pojasnila v zvezi s podatki in postopki pri vodenju evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov se obrnite na skrbnike na območnih enotah NIJZ ali poiščite informacije na spletni strani
https://www.nijz.si/sl/podatki/izvajalci-zdravstvene-dejavnosti