Z znanjem do boljšega zdravja

Izsledki panelne spletne raziskave SI-PANDA

31. 05. 2021
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvajamo spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa enkrat na mesec. Na spodnjih povezavah so predstavljeni izsledki posameznih valov spletne anketne raziskave, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave.

Osvetljena tema: Bili so prazniki (str. 17)

Osvetljena tema: Novi sevi SARS-CoV-2 (str. 18)

Osvetljena tema: Izolacija in karantena (str. 23)

Osvetljena tema: Spremembe v prehrani, telesni dejavnosti, spanju in telesni teži v povezavi s sindemijo COVID-19 (str. 24)

Osvetljeni temi: Stik z zdravstvenim sistemom (str. 20) in Duševno zdravje med pandemijo COVID-19 (str. 24)

Osvetljena tema: Infodemija (str. 28)

Osvetljena tema: Doživljanje pandemije covida-19 in vpliv pandemije na umske sposobnosti (str. 32)

Osvetljeni temi: Prostovoljno brezplačno samotestiranje (str. 30) in Težave po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 - dolgotrajni covid-19 (str. 34)

Osvetljena tema: Tvegana vedenja (str.36)

Osvetljena tema: Iskanje pomoči zaradi duševnih stisk (str. 34)

Osvetljena tema: Ukrepi za zajezitev širjenja okužb s covidom-19 v šolskem okolju in cepljenje otrok (str. 32)

Osvetljena tema:  Prehrana in COVID-19 (str. 37)

Osvetljena tema: Viri informacij, dojemanje tveganja in čustveni odzivi v povezavi s SARS-CoV-2 (str. 36)

Osvetljeni temi: Duševno blagostanje in težave v duševnem zdravju (str. 39) ter Doživljanje pandemije covida-19, vpliv pandemije na zaznane kognitivne spremembe in socialna podpora v času pandemije (str. 47)

Osvetljene teme: Upoštevanje izolacije in karantene ter ravnanje v primeru prehlada (str. 38), Uporaba zaščitnih mask (str. 40), Interes za cepljenje otrok, mlajših od 12 let (str. 42), Pitje alkoholnih pijač v času pandemije covida-19 (str. 43) in Program ZORA med pandemijo covida-19 (str. 45)