Z znanjem do boljšega zdravja

Izsledki panelne spletne raziskave SI-PANDA

31. 05. 2021
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvajamo spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec. Na spodnjih povezavah so predstavljeni izsledki posameznih valov spletne anketne raziskave, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave.