Z znanjem do boljšega zdravja

Izšla je druga številka revije Javno zdravje

30. 03. 2018
Izšla je druga številka revije Javno zdravje, ki obravnava široko področje javnega zdravja in je namenjena znanstveni in strokovni javnosti, dejavni na širokem področju javnega zdravja.

Druga številka revije Javno zdravje zajema izbor kakovostnih prispevkov, ki naslavljajo pomembna javnozdravstvena področja.

Prispevki obravnavajo širok diapazon tematik – od vloge čuječnosti pri okrevanju žensk z rakom dojke, zasvojenosti z internetom, uporabe družbenih medijev v javnozdravstvene namene, pa vse do vpliva onesnaženega okolja na zdravje prebivalstva ter ukrepov, ki so potrebni v primeru dogodka, ki ogroža zdravje okolja in prebivalstva.

V tokratnih Perspektivah obravnavamo odvisnost od alkohola, ki je v našem okolju še vedno prepogosto spregledan in preslišan pojav. Z drugo številko pa predstavljamo tudi drugo redno rubriko, v kateri obravnavamo metodološke prepreke ali neznanke, s katerimi se raziskovalci neredko srečujejo. Rubrika se imenuje Metodološki pogovori. V prvem prispevku Metodoloških pogovorov osvetljujemo postopek izvedbe raziskave od postavitve raziskovalnega problema in ciljev, vzorčenja vse do sestave vprašalnika in izvedbe anketiranja.

Vabljeni k branju!


Več informacij o reviji Javno zdravje je dostopnih na naslednji povezavi, arhiv revije Javno zdravje pa na naslednji povezavi