Kajenje

Izpostavljenost tobačnemu dimu v Sloveniji

09. 04. 2021

Izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja in škodljivi učinki izpostavljenosti so v celoti preprečljivi, popolna prepoved kajenja pa edini ukrep, ki zagotavlja ustrezno zaščito. V Sloveniji veljajo učinkoviti ukrepi za zmanjševanje izpostavljenosti tobačnemu dimu, od leta 2007 je  prepovedano kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih ter na funkcionalnih zemljiščih objektov, v katerih se opravlja dejavnost vzgoje ali izobraževanja, od leta 2017 pa velja tudi prepoved kajenja v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let. V teh prostorih je prepovedana tudi uporaba povezanih izdelkov, to so elektronske cigarete in tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva. Z omenjenimi ukrepi smo v Sloveniji znatno zmanjšali izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja, a ta v določenih okoljih še vedno ostaja znatna. Z nadaljnjim povečanjem števila prostorov brez tobačnega dima lahko dodatno zmanjšamo izpostavljenost tobačnemu dimu in posledice izpostavljenosti med prebivalci Slovenije.

Datoteke: