Z znanjem do boljšega zdravja

Izobraževanje za skupino romskih pomočnikov na področju varovanja in krepitve zdravja

23. 05. 2017
Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje Območne enote Murska Sobota smo 9. in 10.5.2017 v Mariboru in v Novem mestu izvedli izobraževanje za skupino romskih pomočnikov z naslovom »Vzgoja za zdravje«.

Romski pomočniki imajo pomembno vlogo v slovenskem šolskem sistemu. Njihova vloga je večplastna. Po eni strani predstavlja tisto osebo v šoli ali vrtcu, na katero se otroci Romi lahko obrnejo za pomoč pri premagovanju različnih težav, in v tem okviru sodeluje s strokovnimi delavci šole ali vrtca, po drugi strani pa je njegova naloga pomoč staršem otrok Romov pri stikih s šolo ali vrtcem. Romski pomočnik tako predstavlja glavni vezni člen med šolo ali vrtcem in romsko skupnostjo.

Tako ima usposabljanje romskih pomočnikov na različnih področjih pomembno vlogo pri kvaliteti njihovega delu in spodbujanju romskih otrok in šolarjev na različnih področjih

Zelo pomembno področje je področje promocije zdravja in spodbujanja zdravega življenjskega sloga.

S programov izobraževanja z naslovom Vzgoja za zdravje bodo romski pomočniki pridobili nova znanja in veščine, ki pomembno vplivajo  na zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju njihovega zdravja, zdravja romskih otrok in šolarjev in posredno na okolje, družino v kateri ti otroci živijo.

Namen oziroma glavni cilj programa je krepitev in varovanje zdravja ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga pripadnikov romske skupnosti (romskih pomočnikov, otrok, šolarjev in staršev).

Vsebine izobraževanja so s področja zdravega življenjskega sloga, zdrave prehrane in spodbujanja samopodobe. Udeleženci so zelo dobro sprejeli metode dela oz. delavnice s področja zdrave prehrane in samopodobe, kjer so aktivno sodelovali.