Z znanjem do boljšega zdravja

Izobraževanje v okviru evropskega projekta I-SEE, o novih psihoaktivnih snoveh

22. 10. 2015
6. oktobra 2015 smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju z območnimi enotami Celje, Ravne na Koroškem, Murska Sobota in Maribor izvedli regijsko izobraževanje v okviru evropskega projekta I-SEE, katerega glavni namen je bil vzpostavitev regijskih INFO točk za anonimno testiranje novih psihoaktivnih snovi.

Z izobraževanjem smo želeli vzpostaviti učinkovit sistem medsebojnega obveščanja o novih psihoaktivnih snoveh in okrepiti sodelovanje med ključnimi akterji na področju zdravstva, socialnega varstva, nevladnih organizacij, šol, dijaških domov, policije in drugih.