Prepovedane droge

Izid monografije z naslovom Uporaba prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zloraba zdravil na recept med prebivalci Slovenije

27. 08. 2021
Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil monografijo z naslovom Uporaba prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zloraba zdravil na recept med prebivalci Slovenije.

Po ugotovitvah, zapisanih v publikaciji, je eden od petih prebivalcev Slovenije v starosti 15–64 let je že kdaj v življenju poskusil katero izmed prepovedanih drog. Konoplja je še vedno najbolj razširjena prepovedana droga med prebivalci Slovenije, sledijo ekstazi, kokain, amfetamin, LSD in drugi halucinogeni ter heroin. Večina prebivalcev, ki je že kdaj v življenju uporabila prepovedane droge, je z njihovo uporabo prenehala. Kokain in konoplja sta drogi, s katerima so prebivalci Slovenije v najvišjem odstotku nadaljevali uporabo. Med letoma 2012 in 2018 beležimo zvišanje odstotka uporabnikov prepovedanih drog med prebivalci Slovenije v starosti 15–64 let, ta ugotovitev velja tudi za uporabnike konoplje, ekstazija, kokaina, amfetamina in za uporabnike več drog ob eni priložnosti. Sicer pa se Slovenija po razširjenosti uporabe prepovedanih drog kadarkoli v življenju uvršča pod povprečje EU.

Monografija: https://nijz.si/sl/publikacije/uporaba-prepovedanih-drog-konoplje-v-zdra...