Sporočila za javnost

Izdali delovni zvezek »Z demenco pod skupno streho«

22. 11. 2017
Demenca predstavlja vedno večji zdravstveni, socialni in ekonomski problem. S staranjem prebivalstva se v prihodnje pričakuje porast obolelih za demenco, zato smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izdali delovni zvezek Z demenco pod skupno streho za pomoč pri oskrbi oseb z demenco.

Publikacija je nastala v čezmejnem projektu Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju - Demenca aCROsSLO, ki je sofinanciran iz čezmejnega programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020. V projektu, ki traja od oktobra 2016 do marca 2018, sodelujejo tudi Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola in Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria ter hrvaški partnerji projekta - Dom za starejše in nemočne osebe ''Atilio Gamboc'' Umag, Občina Umag – Città di Umago in Hrvaško združenje za Alzheimerjevo bolezen (HUAB).

Svojci oseb z demenco, ki so bodisi v domačem okolju oziroma so vključeni v institucionalno varstvo, se s svojimi obolelimi sorodniki dnevno srečujejo in pogosto ne vedo, kako bi lahko prispevali k boljšem počutju svojega družinskega člana. Za potrebe kakovostno preživetih skupnih ur smo za svojce oblikovali delovni zvezek v smislu priročnika za izvajanje ustreznih spominskih in miselnih vaj z namenom urjenja, spodbujanja in ohranjanja mentalne vitalnosti oziroma spominskih funkcij posameznika. Delovni zvezek omogoča kakovostno preživljanje skupnih ur, z njim se bo dopolnila življenjska zgodba osebe z demenco.

Delovni zvezek je dostopen kot e-gradivo v slovenskem in hrvaškem jeziku, za promocijske namene je natiskanih 1.000 izvodov v obeh jezikih. Dostopen je na naslednji povezavi.

V prvem delu delovnega zvezka oseba z demenco predstavi sebe in pomembne časovne mejnike v svojem življenju. V nadaljevanju je z vajami mogoče ponoviti abecedo, črke in pisanje. Knjižica omogoča izvajanje aktivnosti za povečanje kakovosti pozornosti in koncentracije, odnosov in komunikacije, spomina in organizacijskih spretnosti. S pomočjo priloženih besedil pesmi pa se lahko tudi prepeva, kar pripomore k izboljšanju počutja vseh sodelujočih.

Kaj je demenca?

Demenca je sindrom - skupek pojavov (simptomov), ki so posledica bolezni možganov in zmanjšuje miselne sposobnosti. Najpogosteje so to motnje spomina in orientacije, spremembe razpoloženja in vedenja, težave pri pisanju in govorjenju ter zmedenost in depresija. Če se vzrok demence odkrije pravočasno, pri obolelih lahko upočasnimo razvoj simptomov in s pravilnim pristopom zagotovimo boljšo kvaliteto življenja. 

Več informacij o demenci in projektu Demenca aCROsSLO (kjer je tudi hrvaška različica publikacije) je na voljo na spletni strani projekta www.demenca.eu.