Z znanjem do boljšega zdravja

Projekt INTENT

Projekt INTENT je evropski projekt, ki naslavlja obvladovanje raka in je sofinanciran s strani mehanizma Interreg Central Europe. Izvajati se je začel 1. julija 2017 in bo trajal tri leta.

Projekt INTENT združuje 4 države članice Evropske skupnosti in 18 organizacij. 


Ime projekta: Uporaba smernic in primerjalne analize za spodbujanje rešitev socialnega podjetništva za boljšo na bolnika osredotočeno onkološko oskrbo v Srednji Evropi (angl. UsIng guidelines and beNchmarking to Trigger social entrepreneurship solutions towards better patient-centred cancer care in cENTral Europe)

Skrajšan naslov: INTENT

Nosilna organizacija: Beneški onkološki inštitut (Veneto Institute of Oncology - IRCCS)

Seznam vseh partnerjev projekta je dostopen na naslednji povezavi (klik).

Trajanje projekta: 1. 7. 2017 - 30. 06. 2020

Uradna spletna stran projekta je dostopna na naslednji povezavi (klik).


Dogodki: 

Gradiva: