Z znanjem do boljšega zdravja

Informativni kotiček o zdravju

23. 02. 2016
Sodelavci območne enote Murska Sobota Nacionalnega inštituta za zdravje smo v sodelovanju z romsko skupnostjo v prostorih Zveze Romov Slovenije vzpostavili INFORMATIVNI KOTIČEK O ZDRAVJU, kjer bodo lahko obiskovalci poleg zdravstveno-vzgojnega gradiva dobili odgovore na anonimna vprašanja o zdravju.

V  okviru kotička za zdravje pa vsak prvi torek v mesecu od 10.  do 11. ure  deluje tudi svetovalnica za Program Svit. Obiskovalci dobijo tam odgovore v zvezi z vključevanjem v Program Svit.


 

Informacijengru sordiku mistu sastipe

U manuša zaru Nacionalno inštitut mistu sastipe OE Murska Sobota khetaun le Romenca zu  heju khauj hi i Slovenski romani unija, phradjam INFORMACIJENGRU SORDIKU MISTU SASTIPPE, pri souh šej u manuša zaru sastipnegre te vzgojne paprušja djirina te phukavibe pru phučibe palu sastipe.

Telu sordiku mistu sastipe pa saki eršti ked andi masek, zaru 10 te ži 11, hi phro te i svetovalnica mistu SVIT. Odoj pumen djirinen u phukvibe palu program SVIT.