Z znanjem do boljšega zdravja

Informativna zloženka »Prenos svinca iz delovnega v domače okolje«

28. 07. 2017
Sodelavci Območne enote Ravne Nacionalnega inštituta za javno zdravje so s podjetji TAB in MPI pripravili informativno zloženko, ki opozarja na problematiko izpostavljenosti svincu na delovnem mestu in prenosu le tega v domače okolje.

V Zgornji Mežiški dolini je problematika izpostavljenosti otrok svincu zelo zapletena, ker lahko izhaja iz različnih virov. Poleg izpostavljenosti onesnaženemu okolju zaradi nalaganj svinca v preteklosti je možna izpostavljenost zaradi aktualnih emisij in tudi posredna zaradi prenosa onesnaženja iz delovnega okolja. Povezavo med višjimi vsebnostmi svinca v krvi otrok in poklicno izpostavljenostjo staršev so opazovali že več kje po svetu. Tudi rezultati preiskav krvi v Zgornji Mežiški dolini so pokazali, da so povišane vsebnosti svinca večkrat ugotovljene v krvi otrok poklicno izpostavljenih staršev, kot sicer.

Zato smo na NIJZ OE Ravne že večkrat opozarjali, da je to področje na katerem je potrebno delati, če želimo nadalje znižati vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline. Hitro smo se povezali s podjetji TAB in MPI, ki kontinuirano aktivno delajo na varovanju zdravja zaposlenih. Strinjali so se z našo pobudo in skupaj smo oblikovali informativno zloženko, ki opozarja na problematiko izpostavljenosti svincu na delovnem mestu in prenosu le tega v domače okolje. Zloženko so prejeli njihovi zaposleni na dom in bo v pomoč družinam, da okrepijo aktivnosti za zmanjšanje izpostavljenosti njihovih otrok svincu.

Nastala zloženka je spodbuden rezultat za nadaljnje sodelovanje na tem področju proti cilju nižanja tveganja za zdravje otrok iz Zgornje Mežiške doline zaradi izpostavljenosti svincu.

Zloženko najdete na naslednji povezavi.