Z znanjem do boljšega zdravja

Informacije za prebivalce večstanovanjskih stavb

30. 11. 2020
V nadaljevanju podajamo ključne informacije za varnejše sobivanje v večstanovanjskih stavbah v času epidemije COVID-19.

Vsak izmed nas lahko k preprečevanju širjenja COVID-19 prispeva z upoštevanjem vsakodnevnih preventivnih ukrepov:

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja. Kihamo in kašljamo v zgornji del rokava ali robec in ne v dlan. Robec po kihanju/kašljanju odvržemo v koš za odpadke ter si umijemo roke.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.
 • Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Več nasvetov za preprečevanje okužbe je na voljo na naslednji povezavi.

 

V skupnih prostorih večstanovanjskih stavb se srečuje večje število ljudi, kar povečuje verjetnost za prenos okužbe. Za varnejše sobivanje v večstanovanjskih stavbah svetujemo upoštevanje navodil in napotkov v nadaljevanju.

 • ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV

Vlada RS je 14. 5. 2020 izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Hkrati je vsem upravnikom večstanovanjskih stavb naložila, da zagotovijo redno čiščenje skupnih prostorov večstanovanjskih stavb z vodo in čistilnimi sredstvi (detergenti).

V okviru rednega čiščenja aj bo še posebej skrbno čiščenje površin, ki se jih dotika večje število ljudi, kot so:

 • kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo,
 • ograje v večstanovanjski stavbi,
 • stikala za upravljanje in kabine dvigala,
 • stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe,
 • oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

Ob vhodu v večstanovanjsko stavbo naj bo nameščen podajalnik razkužila za roke, kjer je dvigalo, naj bo le-ta v bližini dvigala.

 • PREZRAČEVANJE

Prezračevanje prostorov, v katerih se zadržujejo ljudje, je za namen preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 med prebivalstvom, pomembno in smiselno.

V primeru, da je v večstanovanjski stavbi urejeno mehansko prezračevanje, svetujemo upoštevanje navodil na naslednji povezavi.

 • UPORABA DVIGAL IN STOPNIŠČ

Dvigala in tudi stopnišča so mesta, kjer se na majhnem prostoru srečuje veliko ljudi. Svetujemo, da uporabniki bloka oziroma večstanovanjske stavbe zapuščajo stanovanja le ob nujnih opravkih. Če je možno, namesto dvigala uporabljajmo stopnice.

Več napotkov glede uporabe dvigal in stopnišč je na voljo na naslednji povezavi.


Priporočila za večstanovanjske stavbe: čiščenje skupnih prostorov in opreme ter prezračevanje, samozaščitno ravnanje uporabnikov v času epidemije COVID-19