Cepljenje - za strokovno javnost

Informacije o cepivih - cepiva in specifični imunoglobulini

27. 08. 2018
Cepiva in specifični imunoglobulini so visoko regulirani celostni biološki pripravki, namenjeni za učinkovito in varno ustvarjanje zaščitnega imunskega odziva na okužbo (aktivna oziroma pasivna imunost) pri cepljeni osebi.

Cepiva in imunoglobulini se proizvajajo po najvišjih standardih varnosti. Med postopkom registracije se posebej skrbno presojajo z vidika učinkovitosti in varnosti. Dovoljenje za promet izda organ pristojen za zdravila, ki na osnovi dokumentacije potrdi, da so varna in učinkovita. Ko so v uporabi, se stalno spremljajo in ocenjujejo z vidika varnosti in učinkovitosti.

Informacije o drugih cepivih (povzetki glavnih značilnosti zdravil - SPC in navodila za uporabo - PIL):

 

Tiomersal in cepiva

CEPIVA PROTI POSAMEZNIM BOLEZNIM:

ZDRAVILA ZA IZVAJANJE PROGRAMA CEPLJENJA: