Z znanjem do boljšega zdravja

InAirQ

Projekt InAirQ je namenjen preučevanju in določitvi vplivov onesnaženega zraka iz bivalnih prostorov na zdravje ljudi ter osveščanju o tej problematiki.

Naslov projekta

Transnational Adaption Actions for Integrated Indoor Air Quality Mnagement

Akronim

InAirQ

Trajanje

1.7.2016-30.6.2019


Predstavniki NIJZ smo od jeseni 2016 vključeni v mednarodni projekt Transnational Adaption Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ) iz sklopa projektov Interreg, Central Europe.

Projekt InAirQ je namenjen preučevanju in določitvi vplivov onesnaženega zraka iz bivalnih prostorov na zdravje ljudi ter osveščanju o tej problematiki. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da predstavlja izpostavljenost onesnaženemu zraku, zunanjemu in v bivalnih prostorih, enega glavnih okoljskih javnozdravstvenih problemov z resnimi zdravstvenimi posledicami. Do sedaj je bila večina raziskav in ukrepov v zvezi z onesnaženim zrakom usmerjena v problematiko zunanjega zraka. Način življenja v Evropi je tak, da večino časa preživimo v zaprtih prostorih, tudi otroci. Glede na literaturo so za učinke onesnaženega zraka najbolj občutljivi otroci v starosti od 6 do 14 let, šolarji, ki predstavljajo dobro desetino prebivalstva.

Vodilni partner projekta je Nacionalni center za javno zdravje iz Budimpešte (National Public Health Center Budapest). Poleg Madžarske in Slovenije v projektu sodelujejo še inštitucije iz Italije, Poljske in Češke. Iz vsake države sta v projekt vključeni zdravstvena ustanova in osnovna šola, v kateri se bo izvedel aplikativni del projekta. Slovenijo zastopa Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha iz Ljubljane.Zbornik  recenziranih znanstvenih povzetkov