Nenalezljive bolezni in stanja

Hvala vsem sodelujočim v raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016

11. 10. 2016
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo od maja do konca septembra 2016 izvajali raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016.

V raziskavo je bilo vključenih 16.000 naključno izbranih prebivalcev Slovenije. V zahvalo smo med sodelujoče razdelili 8 nagrad v skupni vrednosti 2.000 evrov. Nagradno žrebanje je potekalo 11. oktobra 2016 na NIJZ.

V raziskavi je sodelovalo skoraj 55 % vseh, ki so po pošti prejeli vprašalnik o vedenjskem slogu, pri čemer je odzivnost v vseh devetih zdravstvenih regijah presegla 50 %. Vsem, ki so odzvali in izpolnili vprašalnik, se najlepše zahvaljujemo, saj so prispevali k zbiranju pomembnih podatkov, na podlagi katerih bodo strokovnjaki NIJZ v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS nadgradili preventivne programe zdravstvenega varstva. Preventivni programi so brezplačno na voljo vsem z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, zato so sodelujoči posredno pripomogli k izboljšanju zdravja vseh prebivalcev Slovenije.

Več informacij o raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016 in rezultatih preteklih raziskav najdete na naslednji povezavi.

Nagrade prejmejo …

V nagradno igro so bili vključeni vsi, ki so vprašalnik izpolnili prek spleta ali pa ga izpolnjenega vrnili po pošti. Spodaj so navedeni izžrebani nagrajenci, ki bodo obvestilo o prejemu nagrade prejeli tudi po pošti. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.

Nagrado v vrednosti 500 evrov prejmeta:

  • Marija Žvorc iz Murske Sobote in
  • Valter Ferš iz Lenarta v Slovenskih Goricah.

Nagrado v vrednosti 300 evrov prejmeta:

  • Igor Kukanja iz Kopra in
  • Marjana Hiršl iz Murske Sobote.

Nagrado v vrednosti 100 evrov prejmejo:

  • Gregor Arizanovič iz Šenčurja,
  • Jožica Potepan iz Male Bukovice,
  • Predrag Lazić iz Trzina in
  • Roman Ambrožič iz Spodnjih Gorij.

 

Pravilnik sodelovanja v nagradni igri najdete na naslednji povezavi.