Z znanjem do boljšega zdravja

Humani biomonitoring (HBM) v Sloveniji

Humani biomonitoring se je v Sloveniji začel v večji meri uveljavljati po letu 2000. Večinoma so bile to posamezne raziskave na določenih populacijskih skupinah ter sodelovanje pri mednarodnih projektih ESBIO (več, na naslednji povezavi), DEMOCHOPHES in CHOPES (več, na naslednji povezavi). Ključno vlogo pri zagotavljanju kontinuiranega dela na področju humanea biomonitoringa je imel Urad RS za kemikalije, ki je biomonitoring kemikalij opredelil v 51.a členu Zakonu o kemikalijah že leta 2003 (dostopno na naslednji povezavi) in s tem omogočil uporabo proračunskih sredstev za izvajanja nacionalnega programa biomonitorinag.Tako skupna evropska prizadevanja kot tudi dejanske potrebe v Sloveniji so  botrovale izvedbi 1.faze  HBM v Sloveniji, ki je potekala od leta 2007 do 2014 (več, na naslednji povezavi).  Ta program je bil usklajen s pristopi, ki so jih na ravni EU opredelili  v okviru omenjenih projektov ESBIO, DEMOCHOPHES in CHOPES, zato so  podatki, pridobljeni v tej raziskavi, primerljivi s podatki drugih držav, ki so sodelovale v omenjenih evropskih projektih. V okviru te prve  faze HBM so bili postavljeni tudi osnovni finančni, organizacijski in strokovno metodološki temelji za izvajanje  nacionalnega programa HBM.

Leta 2014 se je Slovenija pridružila iniciativi EU za vzpostavitev skupne evropske platforme za HBM Skupni predlog 26 držav je bil sprejet. V obdobju od leta 2017 do leta 2021 bomo s sodelovanjem v tem projektu (HBM4EU) (več, na naslednji povezavi), soustvarjali novo znanje, potrebno za obveščanje o varnem ravnanju s kemikalijami in prispevali k dodatnemu varovanju zdravja prebivalcev Evrope. HBM4EU bo usklajeval in pospeševal HBM v Evropi in tako zagotovil trdne dokaze o dejanski izpostavljenosti prebivalcev kemikalijam.

Z vsebinami tega evropskega projekta je  usklajena tudi 2.faza nacionalnega HBM v Sloveniji, ki poteka od 2018-2022 (več, na naslednji povezavi).