Z znanjem do boljšega zdravja

Healthy Gateways

SKUPNI UKREP EU HEALTHY GATEWAYS - Preparedness and action at points of entry (ports, airports, ground crossings), Joint Action 04-2017 / Grant Agreement Number: 801493

Cilj ukrepa je državam članicam olajšati izvajanje zahtev 4. člena Sklepa št. 1082/2013/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje, ki določa načrtovanje pripravljenosti in odzivanja. Namen je pripraviti pristojne organe, predvsem  iz prometnega sektorja, za takojšen in ustrezen odziv na resne čezmejne grožnje za zdravje.

 

Cilj projekta je podpreti sodelovanje med različnimi državami z namenom izboljšanja zmogljivosti pri preprečevanju in boju proti čezmejnim nevarnostim za zdravje (nalezljive bolezni, vektorji, kemijske nesreče), ki vplivajo ali izhajajo iz prometa na vstopnih točkah v države (pristanišča, letališča, cestni mejni prehodi) in tako prispevati k visoki ravni varovanja javnega zdravja v Evropski uniji.

 

VLOGA NIJZ: Partner projekta in vsebinsko sodelovanje v različnih WP-jih.

WP2: Dissemination (vodja)

  • indentifikacija in analiza deležnikov (pristaničča, letališča, cestni mejni prehodi)
  • načrt diseminacije in nacionalni načrt diseminacije
  • spletna stran in dvomesečna elektronska glasila
  • CGP: logo, letaki, banerji, predloge za pisma/ppt idr.
  • socialna omrežja
  • poročila o spremljanju nacionalnih načrtov diseminacije in implementacije in oblikovanje končnega poročila

 

WP8: Chemical threat at PoE (sokoordinator)

  • dve delavnici o problematiki kemijske varnosti na vstopnih točkah v državo
  • pregled načrtov za ukrepanje ob kemijskih nesrečah
  • priprava in posodobitev smernic za ukrepanje ob kemijskih nesrečah
  • izobraževanja z namenom priprave različnih deležnikov (na ladjah, letalih, mejnih prehodih) na kemijske nesreče na vstopnih točkah v državo

IME PROJEKTA: Joint Action 04-2017, Preparedness and action at points of entry (ports, airports, ground crossings)

SKRAJŠAN NASLOV: Healthy GateWays

KOORDINATOR: University of Thessaly – Laboratory of Hygiene and Epidemiology – Special Account Funds for Research of University of Thessaly

TRAJANJE PROJEKTA: 2018 - 2021

FINANCIRANJE: Skupni ukrep financira EU v okviru 3. programa javnega zdravja (2014-2020).

SPLETNA STRAN: www.healthygateways.eu