Z znanjem do boljšega zdravja

HBM v Sloveniji (2018-2022)

Prva faza programa HBM v Sloveniji  je bila usmerjena v ugotavljanje nivoja onesnažil pri odraslih osebah, ki niso bile izpostavljene  onesnaženemu okolju in njihov način življenja ni povečeval vnosa teh onesnažil. V drugi fazi, ki poteka od 2018 do 2022, pa želimo ugotoviti, kakšne so vrednosti posameznih onesnažil v biološkem materialu  otrok in mladostnikov, ki živijo na potencialno bolj onesnaženem območju.

Otroci in mladostniki predstavljajo posebej ranljive skupine prebivalstva, pri katerih je zaradi rasti in razvoja organizma ter specifičnih fizioloških značilnosti vpliv škodljivih kemikalij lahko še bolj izražen kot pri ostalih skupinah prebivalstva. Program HBM 2018-2022 vključuje tudi nalogo izdelave ocene tveganja za zdravje otrok in mladostnikov zaradi izpostavljenosti onesnažilom v življenjskem okolju.

Program HBM 2018-2022 ima dva sklopa.

SKLOP 1

Naloga tega sklopa je določitev vsebnosti : ftalatov, DINCH in bisfenolov v že zbranih vzorcih urina pri populaciji, ki je bila vključena v 1. fazo HB v Slovenij, ki je potekala od 2007 do 2014 ter  ocena tveganja za zdravje glede na rezultate kemijskih analiz. Časovni okvir tega sklopa je  2018-2019.

SKLOP 2

V okviru tega sklopa je predviden odvzem vzorcev krvi, urina, las in sline pri otrocih in mladostnikih, ki živijo na potencialno onesnaženih območjih. Temu sledi potem izvedba kemijskih analiz in ocena tveganja za zdravje. Potekalo bo proučevanje obremenjenosti  oseb z naslednjimi onesnažili:

  • kovine in polkovine, ftalati, DINCH, zaviralci gorenja, bisfenoli, pesticide (organofosforni, glifosat), PFAS
  • Izvedba kemijskih analiz onesnažil se bo v Sloveniji izvajala na IJS in NLZOH oz. v laboratorijih, ki bodo ustrezali pogojem, ki jih bodi določili v HBM4EU

Izbor onesnažil upošteva podatke predhodnih študij v Sloveniji in v Evropi in je usklajen tudi s prioritetami, ki jim strokovna javnost trenutno posveča največ pozornosti.

Osnovna metodologija programa   temelji na metodologiji razviti v projektu Izpostavljenost otrok in mladostnikov izbranim kemikalijam preko življenjskega okolja (CRP-V3-1640), ki je bila preizkušena v raziskavi na območju Prekmurja ter na izkušnjah iz projekta HBM4EU.

Izbrana populacija v okviru programa HBM 2018-2022 bodo otroci in mladostniki, ki živijo na 8 potencialno obremenjenih območij v Sloveniji (Mežiška dolina, Celjska kotlina, Jesenice in Vrhnika v prvi fazi, kasneje pa še Zasavje, Idrija s Posočjem, Obalno območje, Bela Krajina).

Starostni skupini preiskovancev:

Na vsakem območju bomo v preiskavo vključili 200 preiskovancev. Sto otrok starih od 6 do 9 let in sto mladostnikov starih od 12 do 15 let. V obeh skupinah polovico fantov in deklet.

Zelo pomemben del raziskave je tudi izpolnjevane vprašalnika o življenjskih navadah, načinu prehranjevanja in o okolju, kjer otroci sicer živijo. Ti podatki bodo omogočili sklepanje o potencialnih virih onesnažil.

Letak (pdf) je dosegljiv na naslednji povezavi.