Z znanjem do boljšega zdravja

HBM v Sloveniji (2007-2014)

Prva faza programa HBM v Sloveniji  je bila usmerjena v ugotavljanje  nivoja   onesnažil pri odraslih osebah, ki niso bile izpostavljene  onesnaženemu okolju in njihov način življenja ni povečeval vnosa teh onesnažil. Program je bil usklajen s pristopi, ki so jih na ravni EU opredelili  v okviru omenjenih projektov ESBIO, DEMOCHOPHES in CHOPES, zato so  podatki, pridobljeni v tej raziskavi, primerljivi s podatki drugih držav, ki so sodelovale v omenjenih evropskih projektih. V okviru te prve  faze HBM so bili postavljeni tudi osnovni finančni, organizacijski in strokovno metodološki temelji za izvajanje  nacionalnega programa HBM.

Osnovni namen raziskave je bil pridobiti podatke o obremenitvi ljudi v Republiki Sloveniji z določenimi kemikalijami (onesnažili), ki se nahajajo v  zunanjem in bivalnem okolju. Podatki omogočajo pregled razlik v izpostavljenosti po  regijah in po spolu.

V raziskavo so bile vključene odrasle osebe obeh spolov, stare 20-40 let. Osredotočili smo se na izbrana onesnaževala in biomarkerje pri odraslih osebah obeh spolov, starih od 20 do 40 let. Pri ženskah je bil vključitveni kriterij rojstvo prvega otroka, saj je bil eden od ciljev raziskave oceniti tudi potencialni vnos kemikalij pri dojenčkih starih med 2 do 8 tednov.

Poseben pomen te raziskave je v tem, da omogoča, glede na to, da so bile vključene osebe, ki niso izpostavljene  onesnaženemu delovnemu okolju niti nimajo življenjskih navad, ki bi lahko prispevale k večjemu vnosu preiskovanih kemikalij, določitev nacionalnih osnovnih (referenčnih) vrednosti.

Podrobneje lahko  rezultate prvega HBM programa pogledate v poročilih, ki jih je po zaključku pilotne faze in končne raziskave pripravil nosilec raziskave- Inštitut »Jožef Stefan«, Odsek za znanosti o okolju.

Zaključno poročilo HBM v Sloveniji 2007-2019 je dostopno na naslednji povezavi.

Zaključno poročilo HBM v Sloveniji 2009-2014 je dostopno na naslednji povezavi.