Z znanjem do boljšega zdravja

GORENJSKA IN RAK V LETU 2017

02. 03. 2021

Podatki o razširjenosti raka se v Sloveniji zbirajo v Registru raka RS, ki deluje že od leta 1950 dalje. Zaradi zahtevnosti zbiranja, preverjanja in analize podatkov je potrebno od 2 do 3 leta do njihove končne objave. Tako so zadnji dokončni podatki, ki so na voljo o številu novih primerov raka na Gorenjskem in v Sloveniji, dostopni za leto 2017.

Že vrsto let poročamo, da število rakavih obolenj iz leta v leto narašča in leta 2017 je bilo na Gorenjskem na novo odkritih 1568 rakov (51 več kot leta 2016), 849 pri moških in 719 pri ženskah. Pogostost pojavljanja novih primerov raka je bila na Gorenjskem pri moških in pri ženskah višja kot v Sloveniji. Med novoodkritimi raki so prevladovali kožni rak (brez malignega melanoma), rak prostate, rak pljuč, rak dojke ter rak debelega črevesa in danke (RDČD) -  teh pet vrst je predstavljalo kar 58,9 % vseh novih primerov raka. Pri moških je bil na prvem mestu rak prostate (21,4 % vseh novih primerov raka),  pri ženskah pa kožni rak (brez malignega melanoma) (23,4 %). V Sloveniji so bili najpogostejši novoodkriti raki isti, je pa bila v gorenjski regiji tega leta pri moških višja incidenčna stopnja raka prostate in raka debelega črevesa, pri ženskah pa raka pljuč.

Obolevnost zaradi raka se s starostjo povečuje. Ker se prebivalstvo stara, to staranje zelo pomembno prispeva k naraščanju obolevnosti zaradi raka. V letu 2017 je bilo na Gorenjskem 91,8 % moških in 86,9 % žensk, ki so na novo zboleli za rakom, starejših od 50 let, v Sloveniji pa 92,6 % moških in 87,4 % žensk. Število obolelih žensk do 60. leta starosti presega število obolelih  moških, nato je med obolelimi precej več moških.

V letu 2017 je bil rak na Gorenjskem vzrok smrti 661 oseb (38 več kot v letu 2016), med njimi je bilo 365 moških in 296 žensk. Umrljivost zaradi raka je bila tega leta na Gorenjskem višja kot v Sloveniji. Rak (s 32,4 % vseh smrti) je na Gorenjskem  drugi najpogostejši vzrok smrti, takoj za boleznimi obtočil. Pri moških je rak že nekaj let kar vodilni vzrok smrti. Med rake, zaradi katerih je leta 2017 umrlo največ prebivalcev Gorenjske, so se uvrščali pljučni rak, rak debelega črevesa in danke, rak trebušne slinavke in rak prostate ter rak dojke. Zaradi teh petih rakov je umelo 52,2 % vseh umrlih zaradi raka. Ob tem je bila tega leta v primerjavi s Slovenijo v gorenjski regiji višja stopnja umrljivosti pri moških zaradi raka debelega črevesa in trebušne slinavke, pri ženskah pa zaradi raka pljuč, raka dojke in raka trebušne slinavke.

Preživetje bolnikov z rakom se za večino rakavih obolenj pomembno izboljšuje. Petletno preživetje v Sloveniji za vse vrste raka razen nemelanomskega kožnega raka je v obdobju od 2013 do 2017 znašalo za moške  56,7 %, za ženske pa je presegalo 60 %.

Na preživetje vpliva stadij bolezni ob diagnozi, ki je odvisen od zdravstvene osveščenosti prebivalcev, usposobljenosti zdravnikov prvega stika za prepoznavanje teh bolezni in dostopnosti diagnostičnih preiskav. Dodatno pa možnost ozdravitve povečujejo presejalni programi.

Več podatkov o raku v Sloveniji in na Gorenjskem je na voljo na spletišču SLORA (Slovenija in rak).  

 

Pripravila: prim. Alenka Hafner, dr. med., spec. jav. zdravja in soc. med. 

Podatke s spletne strani Slora zbrala: mag. Darja Zupan, univ. dipl. org.