Z znanjem do boljšega zdravja

Gorenjska in rak v letu 2016

24. 02. 2020
Podatki o razširjenosti raka se v Sloveniji zbirajo v Registru raka RS, ki deluje že od leta 1950 dalje. Zaradi zahtevnosti zbiranja, preverjanja in analize podatkov je potrebno od 2 do 3 leta, do njihove končne objave. Tako so zadnji dokončni podatki, ki so na voljo o številu novih primerov raka na Gorenjskem in v Sloveniji, dostopni za leto 2016.

Že vrsto let poročamo, da število rakavih obolenj iz leta v leto narašča. Leta 2016 je bilo na Gorenjskem na novo odkriti 1517 rakov (dva več kot leta 2015), 790 pri moških in 727 pri ženskah. Pogostost pojavljanja novih primerov raka je bila na Gorenjskem pri moških nižja, pri ženskah pa višja kot v Sloveniji. Med novoodkritimi raki so prevladovali kožni rak (brez malignega melanoma), rak pljuč, rak prostate, rak dojke ter rak debelega črevesa in danke -  teh pet vrst je predstavljalo kar 58,8 % vseh novih primerov raka. Pri moških je bil na prvem mestu rak prostate (20,1 % vseh novih primerov raka),  pri ženskah pa rak dojke (20,2 % vseh novih primerov raka). V Sloveniji so bili najpogostejši novoodkriti raki isti, je pa bila v gorenjski regiji tega leta višja stopnja incidence vseh kožnih rakov (nemelanomskih in melanomskega) in raka pljuč kot v Sloveniji.

Obolevnost zaradi raka se s starostjo povečuje. Ker se prebivalstvo stara, staranje prebivalstva zelo pomembno prispeva k naraščanju obolevnosti zaradi raka. V letu 2016 je bilo na Gorenjskem 94,2 % moških in 86,5 % žensk, ki so na novo zboleli za rakom, starejših od 50 let, v Sloveniji pa 92,7 % moških in 87,5 % žensk.

V letu 2016 je bil rak na Gorenjskem vzrok smrti 623 oseb (24 več kot v letu 2015), med njimi je bilo 357 moških in 266 žensk. Umrljivost zaradi raka je bila tega leta na Gorenjskem malo nižja kot v Sloveniji. Rak (s 38,4 % vseh smrti) na Gorenjskem ostaja drugi najpogostejši vzrok smrti, takoj za boleznimi obtočil. Pri moških je rak že nekaj let kar vodilni vzrok smrti. Med rake, zaradi katerih je leta 2016 umrlo največ prebivalcev Gorenjske, so se uvrščali pljučni rak, rak trebušne slinavke in rak debelega črevesa in danke. Ob tem je bila tega leta v primerjavi s Slovenijo v gorenjski regiji višja stopnja umrljivosti zaradi pljučnega raka.

Preživetje bolnikov z rakom se za večino rakavih obolenj pomembno izboljšuje. Petletno preživetje v Sloveniji je v obdobju od 2012 do 2016 znašalo pri moških 63,8 % in pri ženskah 68,2 %.

Na preživetje vpliva stadij bolezni ob diagnozi, ki je odvisen od zdravstvene osveščenosti prebivalcev, usposobljenosti zdravnikov prvega stika za prepoznavanje teh bolezni in dostopnosti diagnostičnih preiskav. Dodatno pa možnost ozdravitve povečujejo presejalni programi.

Več podatkov o raku v Sloveniji in na Gorenjskem je na voljo na spletišču SLORA (Slovenija in rak http://slora.si/).