Z znanjem do boljšega zdravja

Gorenjska in rak v letu 2015

26. 02. 2019
Podatki o razširjenosti raka se v Sloveniji zbirajo v Registru raka RS, ki deluje že od leta 1950 dalje. Zaradi zahtevnosti zbiranja, preverjanja in analize podatkov je potrebno od 2 do 3 leta do njihove končne objave. Tako so zadnji dokončni podatki, ki so na voljo o številu novih primerov raka na Gorenjskem in v Sloveniji, dostopni za leto 2015.

Že vrsto let poročamo, da število rakavih obolenj iz leta v leto narašča in leta 2015 so bili na Gorenjskem na novo odkriti 1503 raki, kar je 123 več kot leta 2014. Pri moških je bilo novoodkritih primerov raka več (835) kot pri ženskah (668). Pogostost pojavljanja novih primerov raka je bila na Gorenjskem pri obeh spolih nekaj višja kot v Sloveniji. Med novoodkritimi raki so prevladovali kožni rak (brez malignega melanoma), rak prostate, rak pljuč, rak dojke ter rak debelega črevesa in danke – teh pet vrst je predstavljalo kar 60 % vseh novih primerov raka. Pri moških je bil na prvem mestu rak prostate (21,0 % vseh novih primerov raka),  pri ženskah pa rak dojke (21,7 % vseh novih primerov raka). V Sloveniji so bili najpogostejši novoodkriti raki isti, je pa bila v gorenjski regiji tega leta višja stopnja incidence vseh kožnih rakov (nemelanomskih in melanomskega) ter raka prostate in pljuč kot v Sloveniji.

Obolevnost zaradi raka se s starostjo povečuje. Ker se prebivalstvo stara, staranje prebivalstva zelo pomembno prispeva k naraščanju obolevnosti zaradi raka. V letu 2015 je bilo na Gorenjskem 90,7 % moških in 88,8 % žensk, ki so na novo zboleli za rakom, starejših od 50 let, v Sloveniji pa 91,9 % moških in 87,5 % žensk.

V letu 2015 je bil rak na Gorenjskem vzrok smrti 599 oseb, od tega 337 moških in 262 žensk. To je 19 smrti manj kot leto prej. Umrljivost zaradi raka je bila tega leta na Gorenjskem malo nižja kot v Sloveniji. Rak (s 33 % vseh smrti) na Gorenjskem ostaja drugi najpogostejši vzrok smrti, takoj za boleznimi obtočil. Pri moških je rak že nekaj let kar vodilni vzrok smrti. Med rake, zaradi katerih je leta 2015 umrlo največ prebivalcev Gorenjske, so se uvrščali pljučni rak, rak debelega črevesa in danke ter rak prostate. Ob tem je bila tega leta v primerjavi s Slovenijo v gorenjski regiji višja stopnja umrljivosti zaradi pljučnega raka.

Preživetje bolnikov z rakom se za večino rakavih obolenj pomembno izboljšuje. Petletno preživetje v Sloveniji je v obdobju od 2011 do 2015 znašalo pri moških 55,5 % in pri ženskah 59,2 %.

Na preživetje vpliva stadij bolezni ob diagnozi, ki je odvisen od zdravstvene osveščenosti prebivalcev, usposobljenosti zdravnikov prvega stika za prepoznavanje teh bolezni in dostopnosti diagnostičnih preiskav. Dodatno pa možnost ozdravitve povečujejo presejalni programi.

Več podatkov o raku v Sloveniji in na Gorenjskem je na voljo na spletišču SLORA (Slovenija in rak, na naslednji povezavi). 

Pripravila: prim. Alenka Hafner, dr. med., spec. jav. zdravja in soc. med.

Podatke s spletne strani Slora zbrala: mag. Darja Zupan, univ. dipl. org.