Z znanjem do boljšega zdravja

Gorenjska in rak v letu 2014

28. 02. 2018
Podatki o razširjenosti raka se v Sloveniji zbirajo v Registru raka RS, ki deluje že od leta 1950 dalje. Zaradi zahtevnosti zbiranja, preverjanja in analize podatkov je potrebno od 2 do 3 leta do njihove končne objave. Tako so zadnji dokončni podatki, ki so na voljo o številu novih primerov raka na Gorenjskem in v Sloveniji, dostopni za leto 2014.

Že vrsto let poročamo, da število rakavih obolenj iz leta v leto narašča, zato nas veseli, da je bilo leta 2014 na Gorenjskem na novo odkritih 1372 rakov, kar je 88 manj kot leta 2013 in tudi 19 manj kot leta 2012. Pri moških je bilo novoodkritih primerov raka več (743) kot pri ženskah (629). Pogostost pojavljanja novih primerov raka je bila na Gorenjskem pri obeh spolih nekaj višja kot v Sloveniji. Med novoodkritimi raki so prevladovali kožni rak (brez melanoma), rak pljuč, rak prostate, rak debelega črevesa in danke in rak dojke– teh pet vrst je predstavljalo kar 55,8% vseh novih primerov raka. Pri moških je bil s 17,7%% vseh novih primerov na prvem mestu rak prostate, pri ženskah pa rak dojke (20,2%). V primerjavi s Slovenijo je bilo na Gorenjskem v tem letu pri moških predvsem več novoodkritih primerov vseh rakov kože (nemelanomskih in melanomskih) in raka pljuč, pri ženskah pa raka materničnega telesa, želodca in trebušne slinavke.

Obolevnost zaradi raka se s starostjo povečuje. Ker se prebivalstvo stara, staranje prebivalstva zelo pomembno prispeva k naraščanju obolevnost zaradi raka. V letu 2014 je bilo na Gorenjskem 66,6% moških in 60,4% žensk, ki so na novo zboleli za rakom, starejših od 65 let, v Sloveniji pa 61,3% moških in 60,1% žensk.

V letu 2014 je na Gorenjskem zaradi raka umrlo 618 oseb, od teh 346 moški in 272 žensk. To je 20 smrti več kot leto prej. Umrljivost zaradi raka je bila tega leta na Gorenjskem (SSSU= 230,9) nekaj višja kot v Sloveniji (SSSU =.220,3), tako za moške kot za ženske. Rak (s skoraj 35% vseh smrti) na Gorenjskem ostaja drugi najpogostejši vzrok smrti, takoj za boleznimi obtočil. Pri moških je rak že nekaj let kar vodilni vzrok smrti. Med rake, zaradi katerih je so leta 2014 prebivalci Gorenjske najpogosteje umirali, so se uvrščali rak pljuč, rak debelega črevesa in danke, rak trebušne slinavke in rak prostate ter dojke. Ob tem je bila tega leta v primerjavi s Slovenijo na Gorenjskem višja umrljivost zaradi raka pljuč in trebušne slinavke.

Preživetje bolnikov z rakom se za večino rakavih obolenj pomembno izboljšuje. Petletno preživetje v Sloveniji je v obdobju od 2010 do 2014 znašalo pri moških 55,0% in pri ženskah 59,0%.

Na preživetje vpliva stadij bolezni ob diagnozi, ki je odvisen od zdravstvene osveščenosti prebivalcev, usposobljenosti zdravnikov prvega stika za prepoznavanje teh bolezni in dostopnosti diagnostičnih preiskav. Dodatno pa možnost ozdravitve povečujejo presejalni programi.

Več podatkov o raku v Sloveniji in na Gorenjskem je na voljo na spletišču SLORA (Slovenija in rak http://slora.si/  ).

 

Pripravila: prim. Alenka Hafner, dr. med., spec. jav. zdravja in soc. med.