Telesna dejavnost

Gibanje je življenje in življenje je gibanje: Vabilo k aktivnostim Simbioze giba

15. 09. 2015
Letošnji september bo zaznamovan s telesno dejavnostjo, rekreacijo in športom: prihaja Simbioza Giba 2015!

V tednu med 21. in 27. septembrom 2015 bomo s pomočjo partnerske mreže povezali vse generacije, od – 9 mesecev do 100 + let. Vabimo vas, da se nam pridružite odprete vrata medgeneracijskemu sodelovanju po celotni Sloveniji ter se v aktivnosti prijavite kot udeleženec. Sodelujete pa lahko tudi tako, da udeležencem na voljo ponudite svoje aktivnosti in kapacitete. Moto projekta je: GIBANJE JE ŽIVLJENJE IN ŽIVLJENJE JE GIBANJE.

Zdrava prehrana ter ustrezna telesna dejavnost v različnih življenjskih obdobjih sta neodvisna dejavnika, s katerima lahko krepimo svoje zdravje ter preprečimo ali odložimo različne bolezenske motnje in zmanjšamo tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni ter zdravstvenih zapletov. Pomembno je, da v vseh življenjskih obdobjih sledimo načelom zdravega življenjskega sloga.

Vlada RS je sprejela Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 (dostop na: http://www.mz.gov.si.) Iz nje je razvidno, da v različnih starostnih skupinah v visokih deležih ne dosegamo priporočil SZO za telesno dejavnost. Delež redno telesno dejavnih mladostnikov pri nas je nizek in z njihovo starostjo še upada, zlasti z vstopom v adolescenco: vsak dan je po priporočilih SZO dovolj telesno dejavnih le 25,5 % fantov in 15 % deklet. Posebej skrb vzbujajoče je, da se neustrezna prehranjenost otrok in mladine kaže tudi v njihovi gibalni učinkovitosti ter da se prav na tem področju izkazuje visoka stopnja neenakosti, ki je povezana s socialno ekonomskim položajem. Rezultati kažejo tudi, da okoli 40 % odraslih ne dosega priporočil SZO za telesno dejavnost.

Resolucija je dokument, ki prebivalcem Slovenije daje izhodišča za izboljšanje prehranskih in gibalnih navad od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti. V dokumentu so tako združeni ukrepi na področju zdravega prehranjevanja in ukrepi za spodbujanje vsakodnevne telesne dejavnosti, saj je le tako mogoče v zadovoljivi meri vplivati in obvladovati naraščajočo debelost in druge kronično nenalezljive bolezni. Pri implementaciji si NIJZ skupaj s ključnimi deležniki prizadeva za izboljšanje stanja na tem področju.

Telesni dejavnosti želimo posvetiti pozornost, ki si jo zasluži. Prav zato je pomembno priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, ki za doseganje večje koristi za zdravje priporoča:

- pri zdravih odraslih izvajanje vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden, kar pomeni 30 minut na dan večino dni v tednu ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden, kar lahko razdelite po 25 minut vsaj 3 dni v tednu. Kombinira se lahko telesno dejavnost obeh intenzivnosti. Sešteva se tudi telesna dejavnost razdeljena na krajša časovna obdobja, vendar aktivnosti ne smejo trajati manj od 10 minut.

- pri otrocih in mladostnikih izvajanje vsaj 60 min zmerne telesne do visoko intenzivne teelsne dejavnosti vsak dan.

Če posameznik ne more dosegati priporočil, naj bo telesno dejaven v skladu s svojimi zmožnostmi in zdravstvenim stanjem (WHO, 2010).

Seveda je pri izvajanju zdrave telesne dejavnosti potrebno upoštevati previdnostne ukrepe ter načeli uravnotežene in učinkovite vadbe. Da bi bila vadba uravnotežena, mora biti vsakič v primernih deležih sestavljena iz vaj za aerobno zmogljivost, za razteznost in za moč. Pri učinkoviti vadbi se upošteva FITT princip, ki določa frekvenco, intenzivnost, trajanje in tip vadbe glede na zmožnosti posameznika. Več na naslednji povezavi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje podpira projekt Simbioze giba zaradi medgeneracijskega sodelovanja, ki omogoča brezplačen dostop do športnih in rekreativnih dejavnosti na številnih lokacijah po Sloveniji. Naša želja je, da skupaj s partnerji odpremo zdravstvene domove, športne objekte, vrtce, šole in druge lokacije ter združimo ponudnike različnih gibalnih aktivnosti in vse, ki bi si želeli začeti, nadaljevati ali pa preizkusiti nekaj popolnoma novega.

Vabimo vas, da pri projektu sodelujete tako, da v tednu med 21. in 27. septembrom, vsak dan med 10. in 11. ter 17. in 18. uro odprete vrata svojih lokacij ter tako omogočite medgeneracijsko povezovanje za vse generacije, ki se bodo udeležile vaših programov. Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

Naj za vse nas gibanje (p)ostane življenje in življenje (p)ostane gibanje!


Dodatno gradivo: