Telesna dejavnost

Gibanje je življenje in življenje je gibanje: simbioza giba

15. 10. 2018
Redna, zadostna in primerna telesna dejavnost ter aktiven življenjski slog pripomoreta k varovanju, ohranjanju in krepitvi zdravja. Kot pomembna gradnika zdravja ju izpostavljamo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), poudarjajo pa tudi strokovni delavci in sodelavci, politični odločevalci in predstavniki nevladnih organizacij. Simbioza Giba že šesto leto zapored poteka kot nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno-športnim aktivnostim vseh slovenskih generacij in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja.

Zadnja raziskava Kako skrbimo za zdravje, v kateri so zbrani podatki pete nacionalne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog, ki je potekala leta 2016, kaže, da je zadostno zmerno telesno intenzivno dejavnih manj kot tretjina prebivalcev Slovenije (Petrič M., Remec M., NIJZ 2016).[i] Podatki iste raziskave kažejo tudi, da se je delež tistih, ki dosegajo priporočeno količino telesne dejavnosti za ohranjanje zdravja, v zadnjih štirih letih nekoliko zmanjšal

Prav zato Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) spodbuja prebivalce Slovenije k aktivnostim, ki vključujejo elemente zdrave telesne dejavnosti. Že šesto leto zapored podpira  tudi Simbiozo giba. V skupini predšolskih in šolskih otrok tako z omenjenimi vsebinami načrtujemo, povezujemo, usklajujemo in strokovno podpiramo Mrežo zdravih vrtcev in Slovensko mrežo zdravih šol. Za odrasle v vseh ZD/ZVC/CKZ poleg drugih potekajo tudi programi spodbujanja zdrave telesne dejavnosti (testiranja in delavnice, na krajše delavnice ni potrebna napotitev osebnega zdravnika, temveč se jim lahko odrasli priključijo samoiniciativno). V nekaterih okoljih NIJZ v sodelovanju z Gospodarsko zbornico RS v delovnih organizacijah sodeluje pri promociji zdravja na delovnem mestu. Po konceptu nacionalnih usmeritev sledi obeležitvi nekaterih dni/tednov, katerih namen je osveščanje in promocija telesne dejavnosti in po istem vzoru podpira sodelovanje na institucionalni ravni in ravni društev ter nevladnih organizacij.

Simbioza Giba že šesto leto zapored poteka kot nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno-športnim aktivnostim vseh slovenskih generacij in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Partnerji projekta so Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani (FŠ UL), Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS)  in Olimpijski komite Slovenije (OKS). Večina brezplačnih promocijskih aktivnosti za vse generacije se bo letos odvijalo od 15. do 21. 10. 2018.

 

[i] Priporočena količina telesne dejavnosti za ohranjanje zdravja za odrasle je po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden ali enakovredna kombinacija obeh intenzivnosti, pri čemer se seštevajo vse dejavnosti, ki trajajo vsaj 10 minut skupaj.

Zmerna intenzivna telesna dejavnost je tista dejavnost, pri kateri se ogrejemo in občutimo nekaj napora ter postanemo nekoliko zadihani, vendar se še lahko pogovarjamo oziroma z enim vdihom lahko povemo cel stavek (npr. hitra hoja, kolesarjenje po ravnem terenu, ples, počasno plavanje, lažje fizično delo idr.).