Z znanjem do boljšega zdravja

Fotografski natečaj na temo spodbujanja nekajenja med mladimi »Lepši je svet brez cigaret «

21. 04. 2017
Na NIJZ OE Murska Sobota in Pomurskem društvu za boj proti raku smo za učence 5.-9. razreda pripravili fotografski natečaj »Lepši je svet brez cigaret«.

Znana so dejstva o tobaku: da je kajenje zasvojenost in  da so posledice kajenja težke in se jim lahko izognemo z nekajenjem. Raziskave tudi potrjujejo, da so začetki kajenja v času odraščanja naših otrok. Zavedamo se, da tudi nekateri starši kadijo, tudi nekateri učitelji. Pasivno kajenje ogroža vse, ki so izpostavljeni tobačnem dimu. Dejstvo je tudi, da otroci posnemajo odrasle. Promocija nekajenja je zelo pomemben del promocije zdravega življenjskega sloga in zato želimo, da prispevamo skupaj za boljše zdravje naših otrok – bodočih zdravih odraslih, brez odvisnosti od tobaka.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje  OE Murska Sobota in Pomurskem društvu za boj proti raku smo za učence 5.-9. razreda pripravili fotografski natečaj: »Lepši je svet brez cigaret«. Pogled na svet skozi otroške oči je tisti, ki nam odraslim velikokrat nastavi ogledalo.

KAKO SODELOVATI?

Posamezne fotografije:

  • Učenci  fotografirajo zanimive  utrinke  povezane  s promocijo nekajenja med mladimi (mobilni telefon, fotoaparat).
  • Posamezne fotografije v digitalni obliki nam pošiljajte na e-naslov jadranka.jovanovic@nijz.si, ker jih bomo objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Skupni izdelek:

  • Plakat z naslovom Lepši je svet brez cigaret oblikujte tako, da boste ustvarili kolaž izbranih fotografij, ki jih boste prilepili na barvni hamer papir.
  • Če ni možnosti za izdelavo fotografij, jih  lahko natisnete na barvnem tiskalniku.
  • Pod svojo fotografijo na skupnem izdelku učenec/ka napiše ime in priimek ter misel ali sporočilo.
  • V plakat lahko vključite tudi skupinsko fotografijo učencev, ki so ga ustvarili.
  • Plakate bomo razstavili  v enem izmed soboških velikih trgovskih centrov.

Z izdelkom nam pošljite:

Podatke: razred, ime šole ter ime mentorice/mentorja.

PRIJAVE na natečaj: po elektronski pošti na jadranka.jovanovic@nijz.si

ROK ZA  ODDAJO IZDELKOV: 20. maj 2017

IZDELKE pošljite /dostavite na naslov:  Jadranka  Jovanović (natečaj), NIJZ OE Murska Sobota,  Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

Da je življenje bolj prijetno brez tobačnega dima in okolje bolj dišeče, bomo spomnili vse nas ob Svetovnem dnevu brez tobaka 31. maja, ko bo  potekala  regijska zaključna prireditev  »Dišiš mi po pomladi«. Pripravili bomo razstavo prispelih  izdelkov, podelili bomo priznanja in nagrade udeležencem natečaja ter izžrebanim podpisnikom Slovesne obljube. Dogodek bo medijsko podprt.

Za  sodelovanje v aktivnosti lahko mentorji dobijo potrdilo. Z veseljem pričakujemo izdelke učencev.

Veliko veselja in ustvarjalnosti ob delu!