Telesna dejavnost

Evropski teden športa 2017

22. 09. 2017
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sodeluje pri organizaciji Evropskega tedna športa, ki bo potekal od 23. do 30. septembra 2017. Nosilec dogodka je Olimpijski komite Slovenije, pridružujejo pa se mu partnerji iz različnih sektorjev: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in Športna unija Slovenije.

Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Slogan kampanje je #BEACTIVE, njen cilj pa je spodbuditi prebivalce Evropske unije k telesni dejavnosti. Namen kampanje je tudi povezovanje, združevanje in vključevanje na evropski, nacionalni in lokalni ravni preko športa in telesne dejavnosti. Aktivnosti so skladne z Nacionalnim programom o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 in sprejetim Akcijskim načrtom za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025

Različni dogodki ob Evropskem tednu športa bodo potekali po vsej Sloveniji. K aktivnostim bodo partnerji povabili tudi lokalne skupnosti,  lokalna športna društva in lokalne nevladne organizacije ter jim pri tem ponudili podporo območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje in lokalnih pisarn Olimpijskega komiteja Slovenije.

Načrtovane dogodke območnih enot NIJZ in zdravstvenih domov ob Evropskem tednu športa 2017 najdete na naslednji povezavi.


Infografike:

 

Datoteke: