Z znanjem do boljšega zdravja

Evropski in svetovni teden cepljenja 2016

21. 04. 2016
Od 24. do 30. aprila obeležujemo Evropski in svetovni teden cepljenja. Kot vsako leto, je tudi letos ta teden namenjen ozaveščanju o pomembnosti cepljenja, ki je najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje nalezljivih bolezni. Za večino razvitega dela sveta so nekatere nevarne nalezljive bolezni prav zaradi sistematičnega cepljenja stvar preteklosti.

Eliminacija ošpic in rdečk v evropski regiji je eden od pomembnih ciljev, h kateremu stremimo in ga poskušamo doseči že nekaj let. Zahvaljujoč dobrim programom cepljenja smo evropske države bližje kot kadarkoli zastavljenemu cilju. Evropska komisija za eliminacijo ošpic in rdečk je v aprilu 2016 potrdila, da v zadnjih treh zaporednih letih ni prišlo do prenosa endemskih ošpic in rdečk v več kot 30 državah evropske regije. Prekinitev prenosa okužbe v več kot polovici držav regije nam pove, da je eliminacija ošpic in rdečk možna in, da smo na pravi poti, da to dosežemo.

Ošpice so eden od vodilnih vzrokov smrti med otroki, čeprav imamo na voljo varno in učinkovito cepivo. V letu 2014 je zaradi ošpic v svetu umrlo 114.900 ljudi. Zahvaljujoč cepljenju se je med leti 2000 in 2014 število smrti zaradi ošpic zmanjšalo za 79%. Rdečke so virusna bolezen, ki se pojavlja med otroki in mladimi odraslimi. Okužba z rdečkami med nosečnostjo lahko povzroči smrt nerojenega otroka ali prirojene napake pri otroku. Specifično zdravljenje za ošpice in rdečke ne obstaja, obe bolezni pa lahko učinkovito preprečimo s cepljenjem.

Cepljenje ne zaščiti samo cepljene osebe, saj se ob dovolj visokemu deležu precepljenosti (95% precepljenost) pojavi kolektivna imunost, ki zaščiti celotno skupnost, saj z zmanjšanjem števila dovzetnih oseb za okužbo preprečimo širjenje mikroorganizmov med ljudmi. Na ta način zaščitimo pred okužbo tudi osebe, ki zaradi starosti še niso bile cepljene, ki po cepljenju niso razvile zaščite ali pa pri njih cepljenja zaradi osnovnih bolezni ne moremo izvesti. Vsak importiran primer nalezljive bolezni lahko predstavlja vir za širjenje bolezni znotraj populacije. V populaciji, kjer je delež zaščitenih posameznikov visok, se bo bolezen hitro zamejila in njeno širjenje se bo ustavilo.

Precepljenost proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je bila v Sloveniji vedno dovolj visoka, da zagotavlja kolektivno varnost pred širjenjem obolenj. V mariborski regiji je znašala precepljenost v zadnjih dveh letih 96,5% in 95,9%, kar je nekoliko višje od povprečja v Sloveniji. Zavoljo visoke precepljenosti se v naši regiji ošpice in rdečke skoraj ne pojavljajo. V letih od 2000 do 2013 nismo zabeležili nobenega primera ošpic, leta 2014 pa je zbolela ena oseba, ki se je okužila med potovanjem v Bosni in Hercegovini in v otroštvu ni bila cepljena proti ošpicam. Do nadaljnjega širjenja okužbe v regiji zaradi visoke precepljenosti in dobre zaščitenosti prebivalstva ni prišlo. Zadnji primer obolelega zaradi rdečk so zabeležili leta 2007 v celjski regiji, od takrat v Sloveniji nismo imeli primerov te bolezni.

Dobra precepljenost v Sloveniji tudi kaže, da ljudje razumejo pomembnost cepljenja, ki nam zagotavlja zaščito pred nevarnimi boleznimi, tudi nekaterimi smrtno nevarnimi. S številnimi obsežnimi neodvisnimi raziskavami je bila večkrat zavrnjena domnevna neučinkovitost in nevarnost cepljenja. Tudi v prihodnje ostaja naš cilj še naprej osveščati starše o učinkovitosti in varnosti cepiv, spodbujati cepljenje in vzdrževati visoko precepljenost. Bolezni, ki so prav zaradi cepljenja postale zelo redke, se lahko namreč ob zmanjšanju deleža zaščitenega prebivalstva začnejo ponovno pojavljati.