Z znanjem do boljšega zdravja

EUnetHTA 3

Projekt JA EUnetHTA 3 (2016 – 2020) je predstavljen kot zaključna pomoč Evropske komisije za vzpostavitev nacionalnih organov za vrednotenje zdravstvenih tehnologij v posameznih državah.

Glavni cilj je projekta je povečati uporabo, kakovost in učinkovitost skupnega HTA dela na evropski ravni za podporo na dokazih utemeljeni trajnostni in pravični izbiri zdravstvenega varstva in zdravstvenih tehnologij ter zagotoviti ponovno uporabo v regionalnih in nacionalnih poročil in dejavnosti HTA.

Po sprejetju »European Commission Health Programme 2015« je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije izrazilo interes za sodelovanje v skupnem ukrepu JA EUnetHTA 3. Ministrstvo za zdravje RS v projektu JA EUnetHTA 3 sodeluje kot pridruženi partner, kot sodelujoči organizaciji (affiliated entity) pa sta vključena še Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Javna Agencija za zdravila in medicinske pripomočke Republike Slovenije.

NIJZ bo sodeloval v treh delovnih paketih:

WP4 –Joint production

WP5 – Evidence generation

WP7  - Implementation