Z znanjem do boljšega zdravja

EU menu Slovenija

Projekt Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) EU Menu je prva vseevropska raziskava, ki bo priskrbela standardizirane podatke o tem, kaj jedo ljudje v vseh državah in regijah EU. To bo omogočalo bolj natančne ocene izpostavljenosti in podpiralo odločevalce na področju prehrane in varne hrane.

EU menu LOT 1;

Začetek projekta: 9.12.2014

Konec projekta: 8.6.2019

 

EU menu LOT 2;

Začetek projekta: 10.12.2014

Konec projekta: 9.6.2019

 

EU MENU Slovenija (LOT 1 in LOT 2)

Projekt EU MENU Slovenija se je pričel izvajati v letu 2014 in bo predvidoma trajal do leta 2019, ko bodo na voljo tudi prvi podatki. Zbiranje podatkov poteka po enotni EFSA EU MENU metodologiji.  Raziskavo v Sloveniji izvajamo v konzorcijski skupini osmih raziskovalnih ustanov, ki jo vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), sodelujejo pa Inštitut Jožef Stefan (IJS), Pediatrična klinika (PeK), Biotehniška fakulteta (BF), Inštitut za nutricionistko (NUTRIS), Pedagoška fakulteta (PF), Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) ter Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV).

Raziskavo smo razdelili na dva dela, na »LOT 1 – dojenčki, malčki«, ki vključuje otroke od treh mesecev do treh let starosti in »LOT 2 – mladostniki, odrasli«, ki vključuje posameznike od 10 do 74 let starosti.

Povezave: https://www.efsa.europa.eu/en/data/food-consumption-data