Z znanjem do boljšega zdravja

eRCO - Navodilo za vnos razloga za cepljenje pri opravljenih cepljenjih proti gripi

24. 10. 2019

V skladu z Navodili za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili in Programom cepljenja in zaščite z zdravili (Uradni list RS, št. 26/19; str. 3294-3308), ki določa tudi financiranje cepljenja proti gripi, je cepljenje proti sezonski gripi zlasti priporočljivo za vse osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni (sladkorna bolezen...), nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv, za osebe stare 65 let in več, za nosečnice (ne glede na trajanje nosečnosti) ter za ekstremno debele (ITM ≥ 40). Cepljenje je priporočljivo tudi za vse druge osebe (samoplačnike).

Vnos podatkov o opravljenih cepljenjih proti gripi

Pri vnosu podatkov (ki bodo posredovana v eRCO) za vsa cepljenja proti gripi, kot razlog za cepljenje izberite/vnesite naslednje šifre:

Skupine oseb za cepljenje proti gripi

Šifra eRCO – Razlog za cepljenje

osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni (sladkorna bolezen...), nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv

 

 

 

 

 

ekstremno debeli (ITM ≥ 40)

4.01       Zdravstvena indikacija – kronične bolezni obtočil

4.02       Zdravstvena indikacija – kronične bolezni dihal

4.03       Zdravstvena indikacija – kronične bolezni sečil

4.04       Zdravstvena indikacija – kronične bolezni jeter

4.05       Zdravstvena indikacija – živčno-mišične ali vezivne bolezni

4.06       Zdravstvena indikacija - bolezni krvi in krvotvornih organov

4.07       Zdravstvena indikacija – bolezni in stanja, ki slabijo imunski odziv

4.08       Zdravstvena indikacija - maligna obolenja

4.09       Zdravstvena indikacija - metabolne bolezni

4.11       Zdravstvena indikacija - drugo

osebe stare 65 let in več (brez zdravstvene indikacije)

1.06       Redni program - odrasli

nosečnice

5.01       Nosečnost

vse druge osebe (samoplačniki)

2.02       Izbirno cepljenje - ostali

zdravstveni delavci

1.05       Redni program - izpostavljenost pri delu v zdravstvu

 

Vpogled v podatke o opravljenih cepljenjih proti gripi za posamezno osebo

Podatki o vseh cepljenjih proti gripi, ki so bili posredovani v eRCO (ne glede na to pri katerem izvajalcu so bila cepljenja opravljena in vnesena v ambulantni program) so vidni v Povzetku podatkov o pacientu - PPOP.

Več o vpogledu v podatke o cepljenjih iz eRCO si lahko preberete na naslednji povezavi.