Z znanjem do boljšega zdravja

eRCO - Navodilo za vnos razloga za cepljenje pri opravljenih cepljenjih proti gripi

24. 10. 2019

V skladu z Navodili za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili in Programom cepljenja in zaščite z zdravili (Uradni list RS, št. 113/20; str. 4736-4750), ki določa tudi financiranje cepljenja proti gripi, je cepljenje proti sezonski gripi zlasti priporočljivo za vse osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni (sladkorna bolezen...), nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv, otroci, ki so dalj časa zdravljeni s salicilati, za osebe stare 65 let in več, majhne otroke (stare 6-23 mesecev) za nosečnice (ne glede na trajanje nosečnosti) ter za ekstremno debele. Cepljenje za vse navedene skupine se opravi na stroške ZZZS. Cepljenje je priporočljivo tudi za vse druge osebe (samoplačniki).

Vnos podatka o odmerku

Pri vnosu podatka o odmerku cepiva proti gripi v eRCO velja izjema, saj se sestava cepiva spreminja vsako sezono. Zato se ob vsakem cepljenju proti gripi vpiše »prvi odmerek« (razen pri majhnih otrocih, ki v prvi sezoni prejmejo 2 odmerka cepiva proti gripi).

Primer: Oseba pride tretjič na redno letno cepljenje proti gripi – vpiše se »1. odmerek«.

Vnos podatka o razlogu za cepljenje

Pri vnosu podatka za cepljenje proti gripi, kot razlog za cepljenje izberite/vnesite naslednje šifre:

Skupine oseb za cepljenje proti gripi

Šifra eRCO – Razlog za cepljenje

osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni (sladkorna bolezen...), nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv in ekstremno debeli (ITM ≥ 40; pri otrocih ITM ≥ 95 percentil glede na starost in spol), otroci, ki so dalj časa zdravljeni s salicilati

4.00       Zdravstvena indikacija

 

majhni otroci stari 6 – 23 mesecev (brez zdravstvene indikacije)

1.01       Redni program – predšolski otroci

osebe stare 65 let in več (brez zdravstvene indikacije)

1.06       Redni program - odrasli

nosečnice

5.01       Nosečnost

zdravstveni delavci

1.05       Redni program - izpostavljenost pri delu v zdravstvu

vse druge osebe (samoplačniki)

2.02       Izbirno cepljenje - ostali

 

Vpogled v podatke o opravljenih cepljenjih proti gripi za posamezno osebo

Podatki o vseh cepljenjih proti gripi, ki so bili posredovani v eRCO (ne glede na to pri katerem izvajalcu so bila cepljenja opravljena in vnesena v ambulantni program) so vidni v Povzetku podatkov o pacientu - PPOP.

Več o vpogledu v podatke o cepljenjih iz eRCO si lahko preberete na naslednji povezavi