Z znanjem do boljšega zdravja

eRCO - Navodilo za vnos podatkov o opravljenih cepljenjih proti gripi

24. 10. 2019

V skladu z Navodili za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili  in Programom cepljenja za leto 2021 je cepljenje proti sezonski gripi še posebej priporočljivo za vse osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni (sladkorna bolezen...), nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv, za otroke, ki so daljši čas zdravljeni s salicilati, za osebe stare 65 let in več, za otroke od 6 mesecev do 23 mesecev starosti, za nosečnice ter za osebe z izjemno povečano telesno težo (ITM ≥ 40, pri otrocih ITM ≥ 95 percentil glede na starost in spol). Indikacijo za cepljenje v teh primerih postavi zdravnik ustrezne specialnosti. Cepljenje je priporočljivo tudi za vse druge osebe.

NIJZ je vzpostavil eRCO (Elektronski register cepljenih oseb). Zato morajo tudi izvajalci cepljenja proti gripi podatke o opravljenih cepljenj beležiti v svoje ambulantne programe (zaledne sisteme) tako, da se podatki lahko sproti prenašajo v eRCO.

Za beleženje podatkov o opravljenih cepljenjih smo na NIJZ smo pripravili še drugo možnost - poseben modul eRCO Vnos cepljenj. Ta deluje kot spletna aplikacija in je namenjen vsem izvajalcem cepljenja, ki nimajo svojega ambulantnega programa prilagojenega tako, da bi omogočal beleženje in pošiljanje podatkov o opravljenih cepljenjih v eRCO.

Posredovanje podatkov o opravljenih proti gripi v agregirani obliki po koncu sezone preko spletne aplikacije »Cepljenje.net« ne bo več mogoče.

Vnos podatka o odmerku

Pri vnosu podatka o odmerku cepiva proti gripi v eRCO velja izjema, saj se sestava cepiva spreminja vsako sezono. Zato se ob vsakem cepljenju proti gripi vpiše »prvi odmerek« (razen pri majhnih otrocih, ki v prvi sezoni prejmejo 2 odmerka cepiva proti gripi).

Primer: Oseba pride tretjič na redno letno cepljenje proti gripi – vpiše se »1. odmerek«.

Vnos podatka o razlogu za cepljenje

Pri vnosu podatka za cepljenje proti gripi, kot razlog za cepljenje izberite/vnesite naslednje šifre:

Skupine oseb za cepljenje proti gripi

Šifra eRCO – Razlog za cepljenje

osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni (sladkorna bolezen...), nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv in ekstremno debeli (ITM ≥ 40; pri otrocih ITM ≥ 95 percentil glede na starost in spol), otroci, ki so dalj časa zdravljeni s salicilati

4.00       Zdravstvena indikacija

 

nosečnice

5.01       Nosečnost

zdravstveni delavci

1.05       Redni program - izpostavljenost pri delu v zdravstvu

majhni otroci stari 6 – 23 mesecev (brez zdravstvene indikacije)

1.01       Redni program – predšolski otroci

osebe stare 65 let in več (brez zdravstvene indikacije)

1.06       Redni program - odrasli

vse druge osebe

2.02       Izbirno cepljenje - ostali

 

Vpogled v podatke o opravljenih cepljenjih proti gripi za posamezno osebo

Podatki o vseh cepljenjih proti gripi, ki so bili posredovani v eRCO (ne glede na to pri katerem izvajalcu so bila cepljenja opravljena in vnesena v ambulantni program) so vidni v Povzetku podatkov o pacientu - PPOP.

Več o vpogledu v podatke o cepljenjih iz eRCO si lahko preberete na naslednji povezavi.