Z znanjem do boljšega zdravja

EQUAL-LIFE

Projekt Equal-Life je namenjen razvoju in testiranju podatkov o kombinirani izpostavljenosti otrok in oceni vpliva te izpostavljenosti na otrokovo duševno zdravje in razvoj. Pri tem bodo uporabljeni novi pristopi za oceno več-modalne izpostavljenosti. Kombinacija podatkov obstoječih kohortnih študij z novimi viri podatkov bo zagotovila vpogled v fizične in socialne vidike izpostavljenosti, ki do sedaj niso bili obravnavani. To bo izvedeno na različnih ravneh in v različnih časovnih okvirih, pri čemer bomo upoštevali porazdelitev izpostavljenosti po socialnih skupinah na podlagi spolne, etnične in socialne ranljivosti.

Projekt deluje v desetih delovnih sklopih:

  • Prvi sklop je na menjen mehanizmom prepoznavanja povezave med eksposomom in zgodnjimi znaki duševnega zdravja.
  • Drugi sklop je posvečen notranjemu eksposomu, to je odkrivanju markerjev/označevalcev bolezni oziroma sprememb v vedenju in kognitivnih sposobnostih.
  • Tretji sklop zajema preučevanje zunanjega eksposoma, to je okolja in njegovih vplivov na zdravje otrok in mladostnikov.
  • Četrti sklop obravnava socialni eksposom, to je ekonomsko in družbeno okolje, ki vpliva na zdravje.
  • Peti sklop je posvečen multimodalnemu zbiranju in bogatenju eksposom podatkov. S tem so mišljeni podatki, ki jih dobimo z družbenimi omrežji, javnimi razpravami, debatnimi spletnimi stranmi in podobno.
  • Šesti sklop zajema analizo in modelirane podatkov.
  • Sedmi sklop prav tako zajema analizo in modeliranje podatkov, vendar gre v tem primeru za integrirano izpostavljenost z uporabo podatkov različnih kohortnih študij.
  • Osmi sklop vključuje sodelovanje deležnikov in razvoj omilitvenih ukrepov oziroma priporočil. Predvideva se vzpostavitev mreže deležnikov in učinkovit dialog med znanostjo in politikami.
  • Deveti sklop bo pripravil orodja, izobraževanje in materiale za ozaveščanje. Obstoječa in nova gradiva bomo prevajali in jih objavili na spletni strani projekta. 
  • Deseti sklop pa zajema upravljanje projekta, reševanje etičnih vprašanj in diseminacija.

Equal-Life je petleten projekt vreden 194.421.96,25 €. Osnovan je na konzorciju 20 partnerjev z multidisciplinarnim znanjem in izkušnjami iz 11 držav.

Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru pogodbe št. [874724].

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi.