Z znanjem do boljšega zdravja

Epidemiološko poročilo: maj – avgust 2016

12. 10. 2016
V obdobju od maja do avgusta leta 2016 smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Območna enota Ljubljana (NIJZ OE Ljubljana), obdelali skupaj 7510 prijav nalezljivih bolezni.

Prijave in obolevnost zaradi nalezljivih bolezni na 10.000 prebivalcev prikazuje preglednica  1.

Preglednica 1: Prijavljene nalezljive bolezni in obolevnost, NIJZ OE Ljubljana, maj - avgust 2016

 

Maj 2016

Junij 2016

Julij 2016

Avgust 2016

Maj- Avgust 2016

Prijave

2056

2247

1619

1588

7510

Obolevnost na 10.000 prebivalcev

31,30

 

34,21

24,65

24,18

114,34

Obolevnost za nalezljivimi boleznimi je v drugi tretjini leta nižja kot v prvi tretjini leta (128,27 na 10.000 prebivalcev). To je pričakovano glede na podnebne razmere in čas počitnic.

Najpogosteje prijavljene nalezljive bolezni v zdravstveni regija Ljubljana v obdobju od maja do avgusta 2016:

Največje število prijav smo prejeli za gastroenterokolitise z opredeljenimi ali neopredeljenimi povzročitelji – 1982 prijav. Sledijo prijave Streptokoknega tonzilitisa in faringitisa – 1367 prijav, nato pa prijave noric – 1097 prijav.

Diagnoze bolezni, za katere prejmemo največ prijav, so običajno čez leto iste, le vrstni red po številu prijav se običajno glede na letni čas spremeni.

Spremljanje gibanja izbranih skupin nalezljivih bolezni v prvih štirih mesecih leta 2016

Za preglednejše spremljanje gibanja nalezljivih bolezni skozi določena časovna obdobja, smo diagnoze nalezljivih bolezni po MKB-10 razdelili v tri velike skupine: respiratorne (po MKB: A37-A38, A48.1, A48.2, B01, B02, B27, J01-J40), črevesne (po MKB: A02-A09, B67-B68, B75-B80) in kožne (po MKB: A46, A69, B35, B86). 

Graf 1: Gibanje izbranih skupin nalezljivih bolezni v osmih mesecih leta 2016

V poletnih mesecih je kot običajno porast števila prijav črevesnih nalezljivih bolezni in nekoliko manj prijav respiratornih nalezljivih bolezni. Podoben trend je pričakovan in se beleži vsako leto.

Bolezni, proti katerim obvezno cepimo

V obravnavanem obdobju je bilo prijavljenih trinajst primerov oslovskega kašlja (10 deklic in 3. fantje). Vsi so bili laboratorijsko potrjeni. Zbolela je novorojenka, ki je začela kašljati en teden po rojstvu, zbolela sta tudi dva otroka stara eno in štiri leta, ki nista bila cepljena. Starši ju niso hoteli cepiti. Ostalih deset, ki so zboleli, so bili vsi cepljeni z štirimi odmerki cepiva.

Respiratorne kapljične nalezljive bolezni

V obdobju od maja do avgusta 2016 smo prejeli 1367 prijav Streptokoknega faringitisa in tonzilitisa ter 1097 prijav noric, kar bolezni uvršča na drugo in tretje mesto po številu vseh prijav v obravnavanem obdobju. Po številu prijav respiratornih bolezni sledi pasovec - 440 prijav, škrlatinka – 201 prijava in infekcijska mononukleoza – 138 prijav.

V drugi tretjini leta 2016 smo obravnavali 22 primerov okužbe z Legionelo. Največ prijav je bilo v mesecu juniju (10). Nismo ugotovili suma na vir okužbe v javnem objektu v Sloveniji. Za en primer sumimo, da se je okužil na Hrvaškem. Vsem anketiranim smo podali nasvete o preprečevanju legioneloze v domačem okolju.

Črevesne nalezljive bolezni in zoonoze

V  drugi tretjini leta 2016 smo prejeli 161 prijav gastroenterokolitisa infekcijske etiologije, kjer povzročitelj ni bil dokazan. Bakterijska zastrupitev s hrano je bila ugotovljena v dveh primerih.

Virusnih gastroenterokolitisov je bilo skupaj 188, od tega največ rotavirusnih – 106, sledijo norovirusni gastroenterokolitisi - 44 prijav in adenovirusni – 17 prijav. V enakem vrstnem redu po številu prijav so si sledili tudi v prvi tretjini leta 2016.

Bakterijskih gastroenterokolitisov, brez že omenjenih bakterijskih zastrupitev s hrano, je bilo v drugi tretjini leta prijavljenih 266 primerov. Od teh je največ povzročenih z bakterijo Campilobacter – 186. Najverjetnejši vzrok obolenja so bili predvsem pikniki - ne dovolj termično obdelano piščančje meso. Po številu prijav sledijo okužbe s Salmonello -35 in Yersinio - 4. Prejeli smo tudi 2 prijavi okužbe s Shigello.

Vsem vabljenim zbolelim smo posredovali ustrezna navodila o preprečevanju širjenja okužbe in njihove dostavljene vzorce blata na pregled v laboratorij NLZOH do prvega negativnega izvida.

Prejeli smo 6 prijav okužbe z Leptospiro. Za štiri je bil postavljen sum, da so se okužili med dopustom v Bosni, ena oseba se je okužila najverjetneje ob rekreaciji na prostem v Sloveniji, ena oseba pa se na anketiranje ni odzvala. Prejeli smo tudi eno prijavo okužbe z Giardio, oseba se na anketiranje ni odzvala.

Prejeli smo tudi 400 prijav okužb s podančico.

Vektorske (kme in borelioza, …)

V prvi tretjini leta 2016 smo prejeli 799 prijav Lyme borelioze. V obravnavanem obdobju smo prejeli 28 prijav klopnega meningoencefalitisa, kar pripisujemo povečani aktivnosti klopov v obravnavanem obdobju.

Avgusta smo obravnavali en primer denge pri otroku, ki se je okužil v zahodni Afriki.

meningitisi (bakterijski in virusni razen kme)

V srednji tretjini leta 2016 nismo prejeli prijav meningokoknega meningitisa. Epidemiološko smo obravnavali primer listerijskega meningitisa v maju.

Prejeli smo še 25 prijav neopredeljenega virusnega meningitisa, 5 prijav enterovirusnega in en primer varicella-zooster menigitisa.

Hepatitisi

V obdobju od maja do avgusta 2016 smo prejeli eno prijavo nosilca virusa hepatitisa B in dve prijavi akutnega hepatitisa B.

Obravnavali smo kontakte zbolelih, dali navodila glede zaščite pred okužbo in jih cepili.

Prejeli smo tudi eno prijavo akutnega hepatitisa C in devet prijav kronične okužbe z virusom hepatitisa C.

Na anketiranje in obravnavo sta se javili le dve osebi, ki smo ju ustrezno obravnavali in cepili.

Spolno prenosljive okužbe

Prejeli smo 186 prijav SPO in 23 prijav na novo okuženih s HIV. Vsi okuženi s HIV v tem obdobju so bili moškega spola.

Antirabična zaščita

V obdobju od maja do avgusta 2016 smo opravili 200  antirabičnih obravnav. Ugriz so povzročili: 140 psov, 26 mačk, 7 polhov, 4 netopirji, 4 miši, 1 zajec, 1 opica, 1 podgana, 1 jež, 1 lisica, 1 legvan, 1 činčila ,1 vietnamski prašiček. 11 oseb je imelo stik z vabo za lisice. Cepili smo 54 oseb, dodatno zaščito z antirabičnim imunoglobulinom je potrebovalo 6 oseb.


IZBRUHI NALEZLJIVIH BOLEZNI

V drugi tretjini leta 2016 smo obravnavali 3 večje izbruhe nalezljivih bolezni oziroma zastrupitev s hrano.

Obravnavali smo dva izbruha okužbe s histaminom iz mesa zamrznjene tune in tune iz pločevinke v dveh obratih prehrane v Ljubljani. Odrejen je bil umik domnevno sporne tunine iz prehrane. Zbolelo je 5 oseb. Obravnavali smo tudi izbruh okužbe z norovirusi, kjer so zbolele 3 osebe iz delovnega kolektiva.

Obravnavali smo tudi več sumov na izbruh: garje, škrlatinka, gastroenterokolitisi, predvsem v vrtcih in šolah.


OBVESTILO

Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo. S položenimi vabami nameravamo aktivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja rezervoar stekline, ter tako preprečiti širjenje bolezni.

Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

POMEMBNO

  • Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke!
  • Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti.
  • Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker se vsak stik z vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali, obiščite najbližjo antirabično ambulanto.
  • Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, obiščite najbližjo antirabično ambulanto.
  • Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih!
  • Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi! 

 

Cepljenje proti gripi v sezoni 2016/17

Na NIJZ OE Ljubljana Zaloška 29 smo 10. oktobra 2016 pričeli s cepljenjem proti gripi za sezono 2016/17. Za cepljenje se je potrebno predhodno naročiti.

9-valentno cepivo proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV)

Z letošnjim šolskim letom (2016/17) je na voljo tudi 9-valentno cepivo proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV). Cepljenje se je doslej izvajalo s 4-valentnim cepivom. Namenjeno je za uporabo od 9. leta starosti dalje za preprečevanje:

  • predrakavih sprememb in raka materničnega vratu, zunanjega spolovila, nožnice in zadnjika, ki jih povzročajo tipi HPV vsebovani v cepivu,
  • genitalnih bradavic, ki jih povzročajo specifični tipi HPV.

Cepljenje je brezplačno za deklice ob sistematskem pregledu v 6. razredu osnovne šole in tudi kasneje pri tistih deklicah, ki so obiskovale 6. razred v šolskem letu 2009/10 in še niso bile cepljene (zamudnice). Za ostale je cepljene samoplačniško.


DOSEGLJIVOST EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE NIJZ OE LJUBLJANA

Epidemiološka služba je dosegljiva v delovnem času vsak delovni dan med 7.30 in 14.30 uro na telefon 01 586 39 00 (H.C.).

Izven delovnega časa smo dosegljivi preko zdravnika, ki prijavlja nalezljivo bolezen, izbruh ali ugriz živali (izbrani zdravnik, dežurna zdravstvena služba, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana).