Z znanjem do boljšega zdravja

Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covid-19

Naziv projekta: »Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covid-19«  V3-2036

Trajanje projekta: 1. 10. 2020 ‒ 30. 9. 2022

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje.

Ciljno raziskovalni projekt vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot partnerja v projektu pa sodelujeta: NLZOH in UL Medicinska fakulteta.

Vodja projekta je izred. prof. dr. Maja Sočan, dr. med.

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS:

Povezava na SICRIS za podatke projektne skupine:

Opis projekta:

Pandemija je spremenila način oskrbe bolnikov z namenom, da se zmanjša možnost prenosa novega koronavirusa znotraj zdravstvenih ustanov. Spremenjena organizacija delovanja zdravstva na primarni ravni in sama pandemija zahtevata prilagoditev in nadgraditev sistem spremljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal s spremljanjem koronavirusne bolezni covid-19. Nadgradnja mora ohranjati usmerjenost in pozornost v prepoznavo sprememb v epidemioloških značilnostih sezonske gripe, odmika ali premika virusa influence in uvesti spremljanje covid-19. 

V okviru aplikativnega ciljnega raziskovalnega projekta bomo preučili trenutno delovanje opozorilne mreže na primarnem nivoju, možnosti za ohranitev mrežnega načina spremljanja in prilagodili zbiranje podatkov novemu načinu dela. Cilj je prilagojen mrežni sistem za spremljanje gripe/gripi podobne bolezni in akutnih okužb dihal, ki bo zagotavljal pravočasne, zanesljive in primerljive tedenske podatke. Svetovna zdravstvena organizacija je v dokumentu Preparing GISRS for the upcoming influenza seasons during the COVID-19 pandemic - practical considerations opozorila na nujnost testiranja bolnikov z akutno respiratorno simptomatiko na oba javno-zdravstveno izjemno pomembna virusa. Preučili bomo sprejemljivost in izvedljivost novega pristopa s ciljem, da pripravimo smernice za spremljanje respiratornih okužb v Sloveniji. Integrirano mrežno spremljanje gripe in covid-19 bo zagotavljalo enega od skupine kazalnikov za merjenje bremena obeh bolezni. Namen naše raziskave je, da pridobimo podatke o sočasnih okužbah virusa influence A, B, respiratornega sincicijskega virusa, sezonskih koronavirusov, adenovirusov, enterovirusov, rinovirusov in SARS-CoV-2 v odrasli in otroški populaciji. Bolnike, pozitivne na SARS-CoV-2 bomo testirali na zgoraj naštete viruse in ugotovili prevalenco sočasnih okužb. Ugotovitve raziskave bodo podlaga za izoblikovanje izboljšane informacije različnim deležnikom in učinkovito javno zdravstveno ukrepanje v pandemiji.

Faze projekta in njihova realizacija:

Izvedba projekta poteka v sklopu štirih delovnih paketov (DS):

DS 1: Preučitev delovanja ambulant osnovnega zdravstvenega varstva, ki sodelujejo v mrežnem spremljanju gripe in akutnih okužb dihal v pandemiji covid-19;

DS 2: Zagotavljanje vzdržne mreže za spremljanje kroženja virusov influence in uvedba mrežnega spremljanja covid-19;

DS 3: Prevalenca sočasnih virusnih okužb bolnikov s covid-19;

DS 4: Izdelava priporočil za spremljanje gripe, covid-19 in drugih akutnih okužb dihal v pandemiji v Sloveniji.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta: