Z znanjem do boljšega zdravja

EPHO

Ocena osnovnih funkcij javnega zdravja (Essential Public health Operations – EPHO) v Republiki Sloveniji

Namen: izvedba celovite samo-ocene javnozdravstvenih storitev,  ki bo služila  za podlago nadaljnjim aktivnostim za načrtovanje krepitve dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji. Končni cilj projekta je priprava Nacionalne strategije razvoja dejavnosti javnega zdravja ter akcijskega načrta.

Čas trajanja: april 2017 - junij 2018

Orodje: orodje Svetovne zdravstvene organizacije za evalvacijo EPHO (http://epho.euro.who.int/)

Struktura: Projektni svet, Koordinativni tim, Svetovalni odbor, 10 EPHO delovnih skupin z imenovanimi vodji in so-vodji

Izvajanje: Ministrstvo za zdravje; Svetovna zdravstvena organizacija, pisarna v Sloveniji; Nacionalni inštitut za javno zdravje; Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano; Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka; Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije; Urad Republike Slovenije za kemikalije; Agencija Republike Slovenije za okolje; Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in  šport; Mladinska organizacija Brez izgovora; Legebitra; Center za zdravje in razvoj in drugi partnerji.

Tehnična podpora: Svetovna zdravstvena organizacija, Regionalni urad za Evropo

Financiranje: Svetovna zdravstvena organizacija, pisarna v Sloveniji; Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije